Værktøjskassen Forældredidaktik

Udgivet af: Amondo, AZENA og Integrationsafdelingen december 2011
Værktøjskassen er til lærere, pædagoger og ledere i grundskolen, og guider dig igennem generelle overvejelser i forhold til forældredidaktik med særligt fokus på nydanske forældre.

Værktøjskassen Forældredidaktik er en af fem værktøjskasser til lærere, pædagoger og ledere i grundskolen, der gerne vil styrke skole-hjemsamarbejdet med nydanske forældre. Værktøjskasserne kan dog anvendes af alle skoler, uanset hvor mange tosprogede elever skolen har.    
Værktøjskasserne indeholder inspiration og forslag til konkrete aktiviteter til henholdsvis skoleledelsen, forældredidaktik, forældremødet, skole-hjemsamtalen og teammødet.  De fem værktøjskasser omsætter eksisterende forskning og viden til praksisrettede metoder og aktiviteter til at planlægge og gennemføre forældremøder, skole-hjemsamtaler, hjemmebesøg og teammøder mv.     

Værktøjskassen Forældredidaktik er til professionelle, som gerne vil have inspiration til at styrke inddragelsen af særligt nydanske forældre i deres barns læring og udvikling. Værktøjskassen kan bruges til alle forældregrupper uanset forældrenes sociale, etniske eller uddannelsesmæssige baggrund.

Værktøjskassen guider dig gennem nogle generelle overvejelser i forhold til forældredidaktik, altså det at skabe læringssituationer i og uden for skoletiden, hvor forældrene kan bidrage aktivt til barnets læring. Derefter vælger du, om du vil planlægge et undervisningsforløb for hele klassen eller en familieopgave for en enkelt elev, og du får inspiration til det, du konkret kan gøre.


Værktøjskassen Forældredidaktik indeholder en systematisk og enkel fremgangsmåde til, hvordan professionelle kan planlægge og gennemføre inddragelsen af forældre, herunder hvordan man som professionel kan strukturere forældrenes støtte til elevernes læring ved hjemmearbejde. Værktøjskassen indeholder konkrete ideer og forslag til det, man som professionel skal overveje, når man planlægger, hvordan forældrene skal inddrages. Værktøjskassen er selvforklarende og kræver kun, at du som professionel afsætter ca. 2 timer til at planlægge dit undervisningsforløb eller en familieopgave med inddragelse af forældrene. Værktøjskassen kan følges fra a-z eller bruges som inspiration.

Kontakt

Amondo, AZENA og Integrationsafdelingen