Værktøjskassen Skole-hjemsamtalen og hjemmebesøget

Udgivet af: Amondo, AZENA og Integrationsafdelingen december 2011
Værktøjskassen er til lærere, pædagoger og ledere i grundskolen, og kan bruges til at planlægge skole-hjemsamtaler og hjemmebesøg med særligt fokus på nydanske forældre.

Værktøjskassen Skole-hjemsamtalen og hjemmebesøget er en af fem værktøjskasser til lærere, pædagoger og ledere i grundskolen, der gerne vil styrke skole-hjemsamarbejdet med nydanske forældre. Værktøjskasserne kan dog anvendes af alle skoler, uanset hvor mange tosprogede elever skolen har.
Værktøjskasserne indeholder inspiration og forslag til konkrete aktiviteter til henholdsvis skoleledelsen, forældredidaktik, forældremødet, skole-hjemsamtalen og teammødet.  De fem værktøjskasser omsætter eksisterende forskning og viden til praksisrettede metoder og aktiviteter til at planlægge og gennemføre forældremøder, skole-hjemsamtaler, hjemmebesøg og teammøder med videre.  

Denne værktøjskasse har fokus på at styrke forældreinddragelse i skole-hjemsamarbejdet og på hjemmebesøget og kan bruges til at planlægge skole-hjemsamtaler og hjemmebesøg med særligt fokus på nydanske forældre. Værktøjskassen kommer med forslag til, hvordan du som professionel kan gøre forældrene til medspillere, bringe deres kompetencer i spil og formulere udviklingsmål for eleven sammen med dem under samtalen. Værktøjskassen indeholder konkrete idéer og refleksionsøvelser.


Værktøjskassen Skole-hjemsamtalen og hjemmebesøget indeholder konkrete metoder til at planlægge og gennemføre skole-hjemsamarbejde og hjemmebesøg hos nydanske forældre, herunder ideer og forslag til hvad man kan overveje, når man planlægger en skole-hjemsamtale eller et hjemmebesøg. Værktøjskassen er selvforklarende og kræver kun, at du som professionel afsætter ca. 1/2 time til at forberede hver skole-hjemsamtale eller hjemmebesøg. Du kan bruge værktøjet alene eller sammen med de kollegaer, som du skal planlægge og afholde skole-hjemsamtalen eller hjemmebesøget med. Værktøjskassen kan følges fra a-z eller bruges som inspiration.

Kontakt

Amondo, AZENA og Integrationsafdelingen