Værktøjskassen Skoleledelsen

Udgivet af: Amondo, AZENA og Integrationsafdelingen december 2011
Værktøjskassen er til dig som skoleleder, der ønsker at sætte fokus på samarbejdet med nydanske forældre.

Værktøjskassen Skoleledelsen er en af fem værktøjskasser til lærere, pædagoger og ledere i grundskolen, der gerne vil styrke skole-hjemsamarbejdet med nydanske forældre. Værktøjskasserne kan dog anvendes af alle skoler, uanset hvor mange tosprogede elever skolen har.    
Værktøjskasserne indeholder inspiration og forslag til konkrete aktiviteter til henholdsvis skoleledelsen, forældredidaktik, forældremødet, skole-hjemsamtalen og teammødet.  De fem værktøjskasser omsætter eksisterende forskning og viden til praksisrettede metoder og aktiviteter til at planlægge og gennemføre forældremøder, skole-hjemsamtaler, hjemmebesøg og teammøder.    

Værktøjskassen Skoleledelsen kan bruges til at planlægge og gennemføre en dialogproces, hvor der stilles skarpt på skole-hjemsamarbejdet for at skabe en anerkendende skole-hjemsamarbejdskultur på skolen. Værktøjskassen kan benyttes af alle skoler, men henvender sig især til ledere, som ønsker at sætte fokus på samarbejdet med de nydanske forældre.  
Værktøjskassen Skoleledelsen har fokus på skolens overordnede rammer for skole-hjemsamarbejde og er et værktøj til udformning af en fælles holdning til skole-hjemsamarbejde, som implicerer alle niveauer og deltagere i skolens arbejde.   

Undersøgelser viser at for at sikre et bedre skole-hjemsamarbejde, er det vigtigt, at skolens ledelse arbejder bevidst med at opbygge en anerkendende skole-hjemkultur, og at skolen melder formålet med skole-hjemsamarbejdet tydeligt ud og løbende afklarer forventningerne til skole-hjemsamarbejdet med forældrene. Det er dig som leder, der skal tage initiativet til dialogprocessen, der består af en rækker møder, hvor medarbejdere, bestyrelse og elevråd sætter fokus på at få skabt en anerkendende skole-hjemsamarbejdskultur på jeres skole. Du kan bruge værktøjskassen som inspiration eller følge den trin for trin.


Værktøjskassen Skoleledelsen er selvforklarende og kræver kun, at du som skoleleder afsætter 1 time til at orientere dig i værktøjskassen og planlægge et ledelsesteammøde, hvor I tager hul på at planlægge dialogprocessen. Værktøjskassen leder jer igennem møderækken, hvor I reviderer skolens principper for skole-hjemsamarbejde samt planlægger det, I konkret vil gøre for at omsætte de nye input til principperne til handlinger i hverdagen. Værktøjskassen kan følges fra a-z eller bruges som inspiration.

Kontakt

Amondo, AZENA og Integrationsafdelingen