Værktøjskassen Teammødet

Udgivet af: Amondo december 2011
Værktøjskassen er til teammødet i grundskolen, og guider jer igennem, hvordan I kan udvikle jeres skole-hjemsamarbejde.

Værktøjskassen Teammødet er en af fem værktøjskasser til lærere, pædagoger og ledere i grundskolen, der gerne vil styrke skole-hjemsamarbejdet med nydanske forældre. 

Værktøjskasserne indeholder inspiration og forslag til konkrete aktiviteter til henholdsvis skoleledelsen, forældredidaktik, forældremødet, skole-hjemsamtalen og teammødet.  De fem værktøjskasser omsætter eksisterende forskning og viden til praksisrettede metoder og aktiviteter til at planlægge og gennemføre forældremøder, skole-hjemsamtaler, hjemmebesøg og teammøder med videre.     

Værktøjskassen Teammødet leder teamet igennem en proces, hvor I som professionelle taler om skole-hjemsamarbejdet med nydanske forældre. Der er fokus på, hvordan I kan gøre forældrene til medspillere og inddrage dem aktivt i deres børns læringsproces.   Værktøjskassen er til teammøder, hvor I som professionelle dels forbereder jer på det, I vil gøre for at udvikle jeres skole-hjemsamarbejde med særlig fokus på nydanske familier, og dels løbende evaluerer jeres skole-hjemsamarbejde og planlægger det videre arbejde. Værktøjskassen kan anvendes uanset hvor mange tosprogede elever der er i klassen. Værktøjskassen kan bruges af både klasse-, årgangs-, spor- og afdelingsteams.

Brug værktøjet

Værktøjskassen Teammødet indeholder en guide med værktøjer til, hvordan I kan udvikle jeres skole-hjemsamarbejde samt værktøjer til hvordan I kan evaluere jeres skole-hjemsamarbejde.
Værktøjskassen kan bruges af både klasse-, årgangs-, spor- og afdelingsteam i grundskolen, og leder teamet igennem en proces, hvor I som lærere taler om skole-hjemsamarbejdet med nydanske forældre. Værktøjskassen er selvforklarende, men det er en fordel, at en af jer sætter jer ind i materialet før teammødet. Værktøjskassen kan følges fra a-z eller bruges som inspiration.