Grundskole

 

Tegn på sprog - tosprogede børn lærer at læse og skrive

 
Tegn på sprog er et 7-årigt forsknings- og udviklingsprogram, hvis overordnede mål er at få en øget indsigt i tosprogede elevers læse- og skrivetilegnelse og at udvikle læse- og skrivepædagogikken, så den i højere grad sikrer de tosprogede elevers skriftsproglige udvikling og deres muligheder for at klare sig videre i uddannelsessystemet
UCC

Godt skole-hjemsamarbejde centralt for nydanske børns trivsel i skolen

 
Et forbedret skole-hjemsamarbejde med fokus på nydanske elevers forældre har givet gode resultater. Social-, Børne- og Integrationsministeriet kommer nu med nyt inspirationsmateriale, der har samlet skole-hjemvejlederes gode erfaringer

Betydningen af folkeskolekarakterer for gennemførelse af en merkantil erhvervsuddannelse blandt elever med indvandrerbaggrund

 
Sociale og kulturelle netværks betydning for skolepræstationer
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

 
Mange indvandrer- og efterkommermænd påbegynder en erhvervsfaglig uddannelse, men efterfølgende klarer de sig langt dårligere i uddannelsessystemet og videre ud på arbejdsmarkedet end indvandrer- og efterkommerkvinder og unge af dansk oprindelse.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Tosprogede elevers undervisning i Danmark og Sverige

 
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Evaluering af projekt: Børn af krig og fred

 
Der er kommet større åbenhed i flere af flygtningefamilierne om familiens baggrund, og flygtningebørnenes lærere og klassekammerater har fået større forståelse for, hvad det vil sige at være flygtning.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

www.lektier-online.dk

 
Elever i 7.-10. klasse kan nu få gratis hjælp til lektierne over internettet på www.lektier-online.dk. Eleven og den frivillige lektiehjælper kan både tale og skrive sammen men kan også arbejde og tegne i det samme dokument.

Skolen i Byen

 
Anbefalinger fra eksperttænketanken for integration til Københavns Kommunes beskæftigelses- og integrationsudvalg
Københavns Kommune - beskæftigelses- og integrationsforvaltning

Køn og etnicitet i udannelsessystemet – litteraturstudier og registerdata

 
De etniske minoriteter i Danmark uddanner sig meget mere nu, end de gjorde for 20 år siden. Alligevel har de vanskeligheder hele vejen gennem uddannelsessystemet. Det er især drengene, der har det svært, mens pigerne klarer sig bedre.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Undervisning af tosprogede elever i Albertslund Kommune

 
Rapporten er en evaluering af undervisning af tosprogede elever i Albertslund Kommune. Den klarlægger, hvordan skolerne organiserer, tilrettelægger og gennemfører undervisning i dansk som andetsprog.
Børne- og Ungeforvaltningen i Albertslund Kommune

Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

 
Undervisningsmaterialet er et tilbud til lærere, vejledere, frivillighjælpere, pædagoger mfl., som ønsker at kvalificere et rollemodelbesøg yderligere ved hjælp af opgaver og historier fra unges hverdagsliv.

Evaluering af Integrationsministeriets støtte til lektiehjælpsordninger i perioden 2006 til 2009

 
Evalueringen er udført af NIRAS og kan være interessant for både biblioteker, foreninger og andre lokale aktører, som overvejer at starte en lektiecafé men også for ledere og lektiehjælpere i allerede eksisterende lektiecaféer.

Brug for alle unges unge rollemodeller

 
En metode til at skabe dialog om, og refleksion over udfordringer og konflikter i unges dagligdag. Dette kan være alt fra uddannelsesvalg til at føle sig marginaliseret i det danske samfund.
Undervisningsministeriet