Grundskole

Filtrer
 

Evaluering af projekt: Børn af krig og fred

 
Der er kommet større åbenhed i flere af flygtningefamilierne om familiens baggrund, og flygtningebørnenes lærere og klassekammerater har fået større forståelse for, hvad det vil sige at være flygtning.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

www.lektier-online.dk

 
Elever i 7.-10. klasse kan nu få gratis hjælp til lektierne over internettet på www.lektier-online.dk. Eleven og den frivillige lektiehjælper kan både tale og skrive sammen men kan også arbejde og tegne i det samme dokument.

Blik for ressourcer- inspiration til lærere i 0.-6. klasse

 
Ressourcesyn gør en positiv forskel i undervisningen og vejledningen af alle elever uanset baggrund og forudsætninger. Når eleven befinder sig i udsatte positioner, bliver det særlig vigtigt at afdække og gøre brug af ressourcerne hos eleven, familien og i skolen.
FastholdelsesTaskforce

Blik for ressourcer - inspiration til lærere i 7.-10. klasse

 
Ressourcesyn gør en positiv forskel i undervisningen og vejledningen af alle elever uanset baggrund og forudsætninger. Når eleven befinder sig i udsatte positioner, bliver det særlig vigtigt at afdække og gøre brug af ressourcerne hos eleven, familien og i skolen
FastholdelsesTaskforce

Blik for ressourcer; teori- og metodehæfte

 
Ressourcesyn gør en positiv forskel i undervisningen og vejledningen af alle elever uanset baggrund og forudsætninger. Når eleven befinder sig i udsatte positioner, bliver det særlig vigtigt at afdække og gøre brug af ressourcerne hos eleven, familien og i skolen.
FastholdelsesTaskforce

Skolen i Byen

 
Anbefalinger fra eksperttænketanken for integration til Københavns Kommunes beskæftigelses- og integrationsudvalg
Københavns Kommune - beskæftigelses- og integrationsforvaltning

Køn og etnicitet i udannelsessystemet – litteraturstudier og registerdata

 
De etniske minoriteter i Danmark uddanner sig meget mere nu, end de gjorde for 20 år siden. Alligevel har de vanskeligheder hele vejen gennem uddannelsessystemet. Det er især drengene, der har det svært, mens pigerne klarer sig bedre.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Undervisning af tosprogede elever i Albertslund Kommune

 
Rapporten er en evaluering af undervisning af tosprogede elever i Albertslund Kommune. Den klarlægger, hvordan skolerne organiserer, tilrettelægger og gennemfører undervisning i dansk som andetsprog.
Børne- og Ungeforvaltningen i Albertslund Kommune

Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

 
Undervisningsmaterialet er et tilbud til lærere, vejledere, frivillighjælpere, pædagoger mfl., som ønsker at kvalificere et rollemodelbesøg yderligere ved hjælp af opgaver og historier fra unges hverdagsliv.

Evaluering af Integrationsministeriets støtte til lektiehjælpsordninger i perioden 2006 til 2009

 
Evalueringen er udført af NIRAS og kan være interessant for både biblioteker, foreninger og andre lokale aktører, som overvejer at starte en lektiecafé men også for ledere og lektiehjælpere i allerede eksisterende lektiecaféer.

Det gode skole-hjem samarbejde - Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

 
Håndbogen kan læses af alle der interesserer sig for udvikling af skole-hjemsamarbejdet, men særligt kan håndbogen hjælpe skoleledere, lærere og pædagoger til at reflektere over egen praksis

Værktøjskassen Forældremødet

 
Værktøjskassen er til lærere, pædagoger og ledere i grundskolen, og guider igennem planlægning og afholdelse af forældremøder

Brug for alle unges unge rollemodeller

 
En metode til at skabe dialog om, og refleksion over udfordringer og konflikter i unges dagligdag. Dette kan være alt fra uddannelsesvalg til at føle sig marginaliseret i det danske samfund.
Undervisningsministeriet

Guide til bedre skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

 
Pjecen er målrettet lærerne i folkeskolen, der gerne vil gøre en aktiv indsats for at styrke forældresamarbejdet med nydanske forældre.

Lektier - leg og læring

 
Gode erfaringer med at etablere lektiecafeer.
Kommunernes Skolebiblioteksforening

Guide til oprettelse af rollemodelkorps

 
Guide til oprettelse af rollemodelkorps er lavet til lokale aktører, der ønsker at oprette et rollemodelkorps. Guiden giver råd og vejledning og beskriver de enkelte trin i oprettelsesfasen.

Vis, hvad du kan

 
Undervisningsministeriet