Grundskole

Filtrer
 

Værktøjskassen Teammødet

 
Værktøjskassen er til teammødet i grundskolen, og guider jer igennem, hvordan I kan udvikle jeres skole-hjemsamarbejde.
Amondo

Værktøjskassen Skoleledelsen

 
Værktøjskassen er til dig som skoleleder, der ønsker at sætte fokus på samarbejdet med nydanske forældre.
Amondo, AZENA og Integrationsafdelingen

Værktøjskassen Forældredidaktik

 
Værktøjskassen er til lærere, pædagoger og ledere i grundskolen, og guider dig igennem generelle overvejelser i forhold til forældredidaktik med særligt fokus på nydanske forældre.
Amondo, AZENA og Integrationsafdelingen

Værktøjskassen Skole-hjemsamtalen og hjemmebesøget

 
Værktøjskassen er til lærere, pædagoger og ledere i grundskolen, og kan bruges til at planlægge skole-hjemsamtaler og hjemmebesøg med særligt fokus på nydanske forældre.
Amondo, AZENA og Integrationsafdelingen

Gråzonesprog - klar tale i lektiecafeen

 
Denne guide sætter fokus på sprogets betydning i lektiehjælpssituationen og giver dig gode råd og øvelser til at bruge sproget rigtigt.
Brug for alle unge, Undervisningsministeriet

Undervisning af tosprogede elever i Albertslund Kommune

 
Rapporten er en evaluering af undervisning af tosprogede elever i Albertslund Kommune. Den klarlægger, hvordan skolerne organiserer, tilrettelægger og gennemfører undervisning i dansk som andetsprog.
Børne- og Ungeforvaltningen i Albertslund Kommune

Samarbejde mellem Skoler og Helhedsplaner

 
Unge i udsatte boligområder klarer sig markant dårligere til folkeskolens afgangseksamen end andre danske elever, viser ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU). Rapporten peger på øget samarbejde mellem folkeskolerne og de boligsociale helhedsplaner, som en af nøglerne til at vende udviklingen.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Flygtningebørn på frie grund- og efterskoler - en guide til modtagelsen af flygtningebørn og deres familier

 
En guide til modtagelse af flygtningebørn på frie grund- og efterskoler: viden om børnene og deres familiers baggrund samt gode råd og eksempler på støtte til børnene i praksis.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn i folkeskolen - en guide til modtagelsen af flygtningebørn og deres familier

 
En guide til folkeskolelærere om modtagelse af flygtningebørn: viden om børnene og deres familiers baggrund samt gode råd og eksempler på støtte til børnene i praksis.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Evaluering af projekt: Børn af krig og fred

 
Der er kommet større åbenhed i flere af flygtningefamilierne om familiens baggrund, og flygtningebørnenes lærere og klassekammerater har fået større forståelse for, hvad det vil sige at være flygtning.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Børn af Krig og Fred - Flygtningebørn i folkeskolen

 
Med metodehæftet ”Børn af Krig og Fred” kan lærere og andre fagpersoner tilknyttet folkeskolen få konkrete redskaber til at arbejde med flygtningeproblematikker. Formålet er at skabe større forståelse for flygtninges vilkår og styrke samarbejdet med flygtningefamilierne.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Ipad i skolen

 
Ipadiskolen.dk - Vurdering af apps til undervisningen samt artikler til inspiration.
Center for Undervisningsmidler - UCC

Værktøjskassen Forældremødet

 
Værktøjskassen er til lærere, pædagoger og ledere i grundskolen, og guider igennem planlægning og afholdelse af forældremøder

Det gode skole-hjem samarbejde - Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

 
Håndbogen kan læses af alle der interesserer sig for udvikling af skole-hjemsamarbejdet, men særligt kan håndbogen hjælpe skoleledere, lærere og pædagoger til at reflektere over egen praksis

www.lektier-online.dk

 
Elever i 7.-10. klasse kan nu få gratis hjælp til lektierne over internettet på www.lektier-online.dk. Eleven og den frivillige lektiehjælper kan både tale og skrive sammen men kan også arbejde og tegne i det samme dokument.

Lektier - Leg - Læring - best practice omkring lektiecaféer

 
En undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet viser, at børn med etnisk minoritetsbaggrund betydeligt sjældnere end danske børn og unge får støtte hjemmefra til lektier.

Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

 
Undervisningsmaterialet er et tilbud til lærere, vejledere, frivillighjælpere, pædagoger mfl., som ønsker at kvalificere et rollemodelbesøg yderligere ved hjælp af opgaver og historier fra unges hverdagsliv.

Evaluering af Integrationsministeriets støtte til lektiehjælpsordninger i perioden 2006 til 2009

 
Evalueringen er udført af NIRAS og kan være interessant for både biblioteker, foreninger og andre lokale aktører, som overvejer at starte en lektiecafé men også for ledere og lektiehjælpere i allerede eksisterende lektiecaféer.

Guide til oprettelse af rollemodelkorps

 
Guide til oprettelse af rollemodelkorps er lavet til lokale aktører, der ønsker at oprette et rollemodelkorps. Guiden giver råd og vejledning og beskriver de enkelte trin i oprettelsesfasen.

Blik for ressourcer; teori- og metodehæfte

 
Ressourcesyn gør en positiv forskel i undervisningen og vejledningen af alle elever uanset baggrund og forudsætninger. Når eleven befinder sig i udsatte positioner, bliver det særlig vigtigt at afdække og gøre brug af ressourcerne hos eleven, familien og i skolen.
FastholdelsesTaskforce