Grundskole

Filtrer
 

Betydningen af folkeskolekarakterer for gennemførelse af en merkantil erhvervsuddannelse blandt elever med indvandrerbaggrund

 
Sociale og kulturelle netværks betydning for skolepræstationer
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Blik for ressourcer - inspiration til lærere i 7.-10. klasse

 
Ressourcesyn gør en positiv forskel i undervisningen og vejledningen af alle elever uanset baggrund og forudsætninger. Når eleven befinder sig i udsatte positioner, bliver det særlig vigtigt at afdække og gøre brug af ressourcerne hos eleven, familien og i skolen
FastholdelsesTaskforce

Blik for ressourcer- inspiration til lærere i 0.-6. klasse

 
Ressourcesyn gør en positiv forskel i undervisningen og vejledningen af alle elever uanset baggrund og forudsætninger. Når eleven befinder sig i udsatte positioner, bliver det særlig vigtigt at afdække og gøre brug af ressourcerne hos eleven, familien og i skolen.
FastholdelsesTaskforce

Blik for ressourcer; teori- og metodehæfte

 
Ressourcesyn gør en positiv forskel i undervisningen og vejledningen af alle elever uanset baggrund og forudsætninger. Når eleven befinder sig i udsatte positioner, bliver det særlig vigtigt at afdække og gøre brug af ressourcerne hos eleven, familien og i skolen.
FastholdelsesTaskforce

Børn af Krig og Fred - Flygtningebørn i folkeskolen

 
Med metodehæftet ”Børn af Krig og Fred” kan lærere og andre fagpersoner tilknyttet folkeskolen få konkrete redskaber til at arbejde med flygtningeproblematikker. Formålet er at skabe større forståelse for flygtninges vilkår og styrke samarbejdet med flygtningefamilierne.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Brug for alle unges unge rollemodeller

 
En metode til at skabe dialog om, og refleksion over udfordringer og konflikter i unges dagligdag. Dette kan være alt fra uddannelsesvalg til at føle sig marginaliseret i det danske samfund.
Undervisningsministeriet

Det gode skole-hjem samarbejde - Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

 
Håndbogen kan læses af alle der interesserer sig for udvikling af skole-hjemsamarbejdet, men særligt kan håndbogen hjælpe skoleledere, lærere og pædagoger til at reflektere over egen praksis

Evaluering af Integrationsministeriets støtte til lektiehjælpsordninger i perioden 2006 til 2009

 
Evalueringen er udført af NIRAS og kan være interessant for både biblioteker, foreninger og andre lokale aktører, som overvejer at starte en lektiecafé men også for ledere og lektiehjælpere i allerede eksisterende lektiecaféer.

Evaluering af projekt: Børn af krig og fred

 
Der er kommet større åbenhed i flere af flygtningefamilierne om familiens baggrund, og flygtningebørnenes lærere og klassekammerater har fået større forståelse for, hvad det vil sige at være flygtning.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn i folkeskolen - en guide til modtagelsen af flygtningebørn og deres familier

 
En guide til folkeskolelærere om modtagelse af flygtningebørn: viden om børnene og deres familiers baggrund samt gode råd og eksempler på støtte til børnene i praksis.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn på frie grund- og efterskoler - en guide til modtagelsen af flygtningebørn og deres familier

 
En guide til modtagelse af flygtningebørn på frie grund- og efterskoler: viden om børnene og deres familiers baggrund samt gode råd og eksempler på støtte til børnene i praksis.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Folder om nye metoder til styrket inddragelse af nydanske forældre i skolen

 
Folderen handler om erfaringer fra projekter støttet fra Metodeudviklingspuljen, som er en del af satspuljeinitiativet ”Styrket forældreinddragelse af nydanske forældre i grundskolen”.

Genrepædagogik på Sølystskolen i Silkeborg

 
I forbindelse med et udviklingsprojekt ’Genrepædagogik – sprogbaseret undervisning’ på Sølystskolen i Silkeborg har de udviklet en del undervisningsmaterialer og værktøjer, som nu ligger på en hjemmeside til gensidig videndeling. Målet med projektet har været at højne tosprogede elevers udbytte af undervisningen i grundskolen, men er til gavn for alle skolens elever.
Kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration, Sølystskolen

Godt skole-hjemsamarbejde centralt for nydanske børns trivsel i skolen

 
Et forbedret skole-hjemsamarbejde med fokus på nydanske elevers forældre har givet gode resultater. Social-, Børne- og Integrationsministeriet kommer nu med nyt inspirationsmateriale, der har samlet skole-hjemvejlederes gode erfaringer

Gråzonesprog - klar tale i lektiecafeen

 
Denne guide sætter fokus på sprogets betydning i lektiehjælpssituationen og giver dig gode råd og øvelser til at bruge sproget rigtigt.
Brug for alle unge, Undervisningsministeriet

Guide til bedre skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

 
Pjecen er målrettet lærerne i folkeskolen, der gerne vil gøre en aktiv indsats for at styrke forældresamarbejdet med nydanske forældre.

Guide til oprettelse af rollemodelkorps

 
Guide til oprettelse af rollemodelkorps er lavet til lokale aktører, der ønsker at oprette et rollemodelkorps. Guiden giver råd og vejledning og beskriver de enkelte trin i oprettelsesfasen.

Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

 
Mange indvandrer- og efterkommermænd påbegynder en erhvervsfaglig uddannelse, men efterfølgende klarer de sig langt dårligere i uddannelsessystemet og videre ud på arbejdsmarkedet end indvandrer- og efterkommerkvinder og unge af dansk oprindelse.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Ipad i skolen

 
Ipadiskolen.dk - Vurdering af apps til undervisningen samt artikler til inspiration.
Center for Undervisningsmidler - UCC

KidSim

 
KidSim er en online læringsportal i dansk som andetsprog for børn i aldersgruppen 8-13 år.
VIFIN