Længerevarende uddannelse

Filtrer
 

Betydningen af folkeskolekarakterer for gennemførelse af en merkantil erhvervsuddannelse blandt elever med indvandrerbaggrund

 
Dette working paper præsenterer ny indsigt i den uddannelsesmæssige integration af elever med indvandrerbaggrund ved at undersøge, hvordan karakterer fra grundskolen påvirker gennemførelsen af handelsuddannelsen og de karakterer, eleverne opnår på uddannelsens grundforløb.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

”Det var ikke nemt, men jeg klarede det” – Interviewundersøgelse med etniske minoritetskvinder om uddannelse

 
Kvalitative interviews med 25 etniske minoritetskvinder, der har taget videregående uddannelser i DK. Om vejen gennem uddannelsessystemet – erfaringer, forhindringer, balancen mellem uddannelseskrav og familiens krav og så videre...
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Indvandrerpiger dropper sabbatår

 
Indvandrerpigerne stormer frem i uddannelsessystemet. Selvom de ofte kommer fra uddannelsesfremmede hjem, har både de og deres forældre en meget stærk motivation til uddannelse.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd