”Det var ikke nemt, men jeg klarede det” – Interviewundersøgelse med etniske minoritetskvinder om uddannelse

Kvalitative interviews med 25 etniske minoritetskvinder, der har taget videregående uddannelser i DK. Om vejen gennem uddannelsessystemet – erfaringer, forhindringer, balancen mellem uddannelseskrav og familiens krav og så videre...

I denne rapport fortæller 25 kvinder med etnisk minoritetsbaggrund om deres vej gennem det danske uddannelsessystem. Deres historier er vidt forskellige, men fælles for kvinderne er dog, at de ser uddannelsen som vejen til et arbejde, og ikke ønsker at gå hjemme hos familien efter endt uddannelse. Blandt kvinderne er blandt andet flere pædagoger, humanister, en læge og en jurist.

Kvinderne fortæller om deres folkeskole- og gymnasietid, om deres valg af studieretning og om mødet med miljøet på en dansk, videregående uddannelse. De fortæller bl.a. om stor opbakning hjemmefra, om at møde lærere, der tror på en, om at finde netværk af ligesindede på uddannelserne – men også om ensomhed, hårdt arbejde og vanskeligheder med at balancere krav fra familie og uddannelse. Flere af kvinderne er de første i deres familie, der tager en uddannelse. De har også skullet tilegne sig en historisk og sproglig baggrundsviden, de ikke havde med hjemmefra.

Rapporten giver en større forståelse for mangfoldigheden blandt uddannede minoritetskvinder og de udfordringer, der møder dem i det danske uddannelsessystem.