Indvandrerpiger dropper sabbatår

Indvandrerpigerne stormer frem i uddannelsessystemet. Selvom de ofte kommer fra uddannelsesfremmede hjem, har både de og deres forældre en meget stærk motivation til uddannelse.

Artiklen "Indvandrerpiger dropper sabbatår", der blev bragt i Politiken 30. november 2010,  sætter fokus på indvandrerpigernes vej gennem uddannelsessystemet.

Ifølge tal fra Integrationsministeriet er 38 pct. af de 20-24 årige piger med etnisk minoritetsbaggrund i gang med en videregående uddannelse mod 37 pct. af de etnisk danske piger.

Men man skal være forsigtig med at drage den konklusion, at de etniske minoritetspiger har overhalet de etnisk danske piger. Dels starter de etniske minoritetspiger tidligere på en videregående uddannelse dvs. der er relativt flere unge studerende i gruppen 20-24-årige. Dels har de et større frafald på alle niveauer, ligesom de bruger længere tid på studierne. Så de har endnu ikke overhalet majoritetspigerne, men det kan meget vel ske i den nærmeste fremtid.