Uddannelsesvejledning

Filtrer
 

På vej frem

 
Stadigt flere unge får en uddannelse i de udsatte boligområder, men hver fjerde af de unge ender dog stadig i restgruppen og står som 25-årige uden uddannelse eller job. Det viser CFBU i en analyse, der undersøger de unges uddannelsesmønstre.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Pjecen "Uddannelse - dit barns fremtid"

 
Ny pjece skal øge indvandrerforældres viden om ungdomsuddannelserne
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Viden om frafald på EUD

 
Erhvervsuddannelsernes udfordringer og løsninger med at tiltrække og fastholde elever
LG Insight

Blik for ressourcer - inspiration til uu-vejledere

 
Ressourcesyn gør en positiv forskel i undervisningen og vejledningen af alle elever uanset baggrund og forudsætninger. Når eleven befinder sig i udsatte positioner, bliver det særlig vigtigt at afdække og gøre brug af ressourcerne hos eleven, familien og i skolen. Også de ressourcer, man ikke umiddelbart kender.
FastholdelsesTaskforce

Netværksmøder kan være vejen frem

 
Ny form for netværksmøder kan føre til effektive løsninger på komplekse problemer. Det viser et projekt med flygtningefamilier i seks kommuner, som AKF evaluerer.
Det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Mentorordning på SOSU-uddannelsen i Aarhus

 
Aarhus Social- og Sundhedsskole har oplevet, at alt for mange elever med etnisk minoritetsbaggrund ikke kunne klare uddannelsen. De almindelige vejledningstilbud gav ikke tilstrækkelige muligheder for at samle dem op. Skolen tog derfor i 2006 initiativ til en mentorordning.
Social- og Sundhedsskolen i Århus

Intensive vejledningsforløb for unge med etnisk minoritetsbaggrund

 
Intensive Vejledningsforløb er tiltænkt etnisk minoritetsunge, som efter grundskolen ikke fastholder uddannelses- og praktikforløb og derfor har brug for at blive afklaret i forhold til deres muligheder for uddannelse. De intensive vejledningsforløb giver mulighed for, over en koncentreret periode på 2-3 uger, at afklare de unges muligheder ud fra en række værktøjer.
FastholdelsesTaskforce

Lektiebogen - Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

 
Materialet kan bruges som basis for diskussioner med tosprogede forældre om lektielæsning.

Uddannelsesvalg – Et inspirationsmateriale til anvendelse i undervisning af tosprogede voksne

 
Materialet kan bruges som basis for diskussioner med tosprogede forældre om uddannelsesvalg.

Helbredsafklarende team – en metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter

 
”Helbredsafklarende team” giver en detaljeret beskrivelse af baggrunden for, etableringen af, erfaringerne med og udbyttet af at arbejde systematisk med metoden, hvor et tværfagligt team bestående af socialfaglig medarbejder, psykolog og læge helbredsafklarer en række komplicerende sager.

Risingprojektet

 
Rising Ungdomsskole har igennem en årrække arbejdet med at opkvalificere unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er kommet til Danmark i en sen alder eller af andre grunde ikke har lært tilstrækkeligt i folkeskolen, så de kan tage en ungdomsuddannelse eller komme i arbejde.
Rising Ungdomsskole