Blik for ressourcer - inspiration til uu-vejledere

Udgivet af: FastholdelsesTaskforce juni 2011
Ressourcesyn gør en positiv forskel i undervisningen og vejledningen af alle elever uanset baggrund og forudsætninger. Når eleven befinder sig i udsatte positioner, bliver det særlig vigtigt at afdække og gøre brug af ressourcerne hos eleven, familien og i skolen. Også de ressourcer, man ikke umiddelbart kender.

Inspirationshæftet er målrettet uu-vejledere.

Inspirationshæftet viser praksiseksempler på, hvordan metoder forankret i et ressourcesyn synliggør og aktiverer elevernes ressourcer. Efter hvert praksiseksempel præsenteres ’gode råd’, der har til formål at lette vejlederens arbejde med at implementere et ressourcesyn i egen praksis.

Hæftet er en del af hæfteserien "Blik for ressourcer". Læs mere om hæfteserien og de andre publikationer i samme serie på: www.brugforalleunge.dk

Til serien hører et overordnet teori- og metodehæfte, som giver indblik i et ressourcesyns metodiske og teoretiske fundament og giver gode råd til implementeringen af dette. Du kan downloade teori- og metodehæftet ved at klikke her

Hæfteserien er udgivet af Fastholdelseskaravanen, Tosprogs- taskforcen og Uddannelsesstyrelsens vejledningskontor.

Fastholdelseskaravanen er et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet samt en selvstændig del af Brug for alle unge. Projektet er støttet af den Europæiske Socialfond.

Læs mere om fastholdelseskaravanen på www.brugforalleunge.dk/FasholdelsesTaskforce/Fastholdelseskaravanen

Kontakt

FastholdelsesTaskforce