Helbredsafklarende team – en metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter

marts 2007
”Helbredsafklarende team” giver en detaljeret beskrivelse af baggrunden for, etableringen af, erfaringerne med og udbyttet af at arbejde systematisk med metoden, hvor et tværfagligt team bestående af socialfaglig medarbejder, psykolog og læge helbredsafklarer en række komplicerende sager.

Udgivelsen indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan man metodisk etablerer og arbejder i helbredsafklarende team. I Odense Kommune udviklede man i 2005 en metode, hvor et tværfagligt helbredsafklarende team, som bestod af en socialfaglig medarbejder, en psykolog og en læge (praktiserende læge), der undersøgte og afklarede 20 komplicerede sager.


Resultatet var bemærkelsesværdigt, idet 17 kvinder kunne aktiveres, mens kun tre skulle indstilles til pension. Et helt afgørende element i metoden er, at den bevidst og konsekvent bygger på et ressourcesyn.
Den tværfaglige vurdering af flygtninge- og indvandrerkvinderne er kun ét aspekt af de Helbredsafklarende Teams indsats – et andet er at aflaste og give sparring til sagsbehandleren.

Udgivelsen beskriver baggrund for, erfaringerne og udbyttet af etableringen af Helbredsafklarende teams, ligesom der præsenteres en egentlig drejebog til arbejdet med helbredsafklaring – med beskrivelse af procedure og systematik.Udgivelsen henvender sig til kommunale ledere, integrationsmedarbejdere samt andre aktører, som ønsker viden om anvendelsen af metoden.