Intensive vejledningsforløb for unge med etnisk minoritetsbaggrund

Udgivet af: FastholdelsesTaskforce april 2011
Intensive Vejledningsforløb er tiltænkt etnisk minoritetsunge, som efter grundskolen ikke fastholder uddannelses- og praktikforløb og derfor har brug for at blive afklaret i forhold til deres muligheder for uddannelse. De intensive vejledningsforløb giver mulighed for, over en koncentreret periode på 2-3 uger, at afklare de unges muligheder ud fra en række værktøjer.

Intensive vejledningsforløb er en del af Fastholdelseskaravanens (udgående enhed under Ministeriet for Børn og Undervisning) målsætning om, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder og fuldfører en ungdomsuddannelse. Projektet er en videreudvikling af tre pilotprojekter i Kolding i 2009-2010, som Fastholdelseskaravanen har gennemført. De intensive vejledningsforløb har kørt i samarbejde med Kolding Ungdomsskole, UU Vestegnen og CPH WEST.   Målgruppen for vejledningsforløbene er etniske minoritetsunge mellem 15 og 25 år, der er uafklarede og umotiverede omkring uddannelse, og som vurderes at have behov for et intensivt vejledningsforløb. Vejledningsforløbene gennemføres af lokale vejledere, lærere og pædagoger fra fx UU-centre, ungdomsskoler, produktionsskoler og andre uddannelses- eller vejledningsinstitutioner og har en varighed af 2-3 uger. Vejledningsforløbene består af en langrække værktøjer og metoder, der tages i brug for at motivere, afklare og støtte de unge i at træffe et realistisk uddannelsesvalg ud fra deres evner, interesser og faglige niveau. Et eksempel på værktøjer i spil er virksomhedsbesøg og historiefortælling.

Resultat og effekt

Erfaringer fra de allerede gennemførte forløb - bl.a. på Kolding Ungdomsskole - viser, at hovedparten af de unge får en langt større viden om det danske uddannelsessystem, deres muligheder i det og bliver samtidig motiverede til at påbegynde en ungdomsuddannelse ved at gennemgå det intensive vejledningsforløb.

Brug værktøjet

Hvis man er interesseret i at vide mere om erfaringerne med intensive vejledningsforløb eller selv opstarte et samarbejde herom lokalt, kan man kontakte Fastholdelseskaravanen i Ministeriet for Børn og Uddannelse. På baggrund af erfaringerne fra seks pilotprojekter rundt omkring i landet, har Fastholdelseskaravenen udviklet en uddannelsespakke – et kompetenceudvik­lingsforløb – for de frontmedarbejdere, der skal gennemføre intensive vej­ledningsforløb. Uddannelsespakken introducerer manualen for inten­sive vejledningsforløb samt fungerer som teambuilding for de forskellige faggrupper, der skal arbejde sammen om et konkret forløb.

Kontakt

FastholdelsesTaskforce
Henrik Mosbæk
Tlf.: 41 10 31 44