Lektiebogen - Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

december 2008
Materialet kan bruges som basis for diskussioner med tosprogede forældre om lektielæsning.

”Lektiebogen” bygger på samtaler med forældre, skolefolk, tolk og børn. I de enkelte afsnit er der uddrag fra samtalerne samt faktabokse.
”Lektiebogen” omhandler følgende:

  • Hvordan kan jeg hjælpe med lektierne?
  • Hvad laver man i en lektiecafé?
  • Et godt sted at læse lektier Lektielæsning med musik – er det muligt?
  • Forældreundervisning?
  • Skole-hjem-samarbejde
  • Kontaktbogen

Bogen kan anvendes i forbindelse med forældremøder i folkeskolen og i undervisning af tosprogede f.eks. i kultur-/samfundsforståelse, dansk eller andre fag på VUC og sprogcentrene

Materialet er udviklet af VUC Trekanten i samarbejde med VIFIN og med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler.

”Lektiebogen” koster 20 kr. ekskl. moms og forsendelse. Kan købes, så længe lager haves. Bestil hos Videnscenter for Integration.