Mentorordning på SOSU-uddannelsen i Aarhus

Udgivet af: Social- og Sundhedsskolen i Århus april 2011
Aarhus Social- og Sundhedsskole har oplevet, at alt for mange elever med etnisk minoritetsbaggrund ikke kunne klare uddannelsen. De almindelige vejledningstilbud gav ikke tilstrækkelige muligheder for at samle dem op. Skolen tog derfor i 2006 initiativ til en mentorordning.

To lærere gik i gang med at rekruttere civile mentorer, bl.a. gennem annoncer i de lokale medier og KVINFO’s Mentornetværk. I dag har man et mentorkorps, som består af cirka 30 faste mentorer. Projektet har modtaget midler fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i perioden 2007 – maj 2009. Äarhus Social- og Sundhedsskole forventer, at det kan fortsætte for skolens egne midler.

Målet med Social- og Sundhedsskolens mentorordning er at hjælpe elever med særlige behov og problemer, som går ud over skoleliv, trivsel og indsats. Ud over hyggesnak tilbyder man derfor lektiehjælp og støtte til at klare personlige og familiemæssige problemer. Skolens faste mentorkorps er typisk erhvervsaktive kvinder der har en faglig baggrund inden for det humanistiske område og en bred personlig erfaring.  

Resultat og effekt

En resultatrapport fra Social- og Sundhedsskolen viser, at indsatsen betaler sig. Ud af de elever, som har deltaget i ordningen, er frafaldet halveret. De to projektledere har fået mange kvalitative tilkendegivelser fra elever, der føler sig ”reddet” via Mentorordningen.   Det er vigtigt, at mentor og mentee passer sammen, da de skal kunne tale om både formelle og private forhold. Erfaringen viser, at studerende med risiko for frafald ikke altid selv kender årsagen og løsningsmulighederne samt at det ofte en kombination af flere forhold, som er for komplekse til, at den studerende opsøger hjælp hos en lærer eller studievejleder. Den tætte personlige kontakt mellem mentor og mentee gør det muligt at få talt tingene grundigt igennem og få bud på løsninger fra en erfaren person – under hyggelige og tillidsfulde rammer. Man kan både mødes under private forhold eller på skolen, der altid tilbyder lokaler, kaffe, the og kage til møderne.  

Brug værktøjet

Lærer/tovholder Bjarne Friis Pedersen fra Århus Social- og Sundhedsskole giver følgende anbefalinger:

  • En mentor kan få en mere tæt og personlig relation til den studerende end fx. Studievejlederen 
  • Mentorordningen er et godt supplement til skolens øvrige støtte- og trivselstilbud for unge studerende med etnisk minoritetsbaggrund 
  • Opfind ikke nye mentorordninger fra bar bund. Tal med andre skoler eller foreninger, der allerede har erfaringer. Brug deres succesfulde redskaber og metoder 
  • Skoler med mentorordninger bør danne netværk, hvor de kan dele viden og erfaringer.

Kontakt

Social- og Sundhedsskolen i Århus
Mette Møller
Oluf Palmes Alle 35
8200 Århus N
Tlf.: 25 19 24 26