På vej frem

Udgivet af: CFBU - Center for Boligsocial Udvikling december 2015
Stadigt flere unge får en uddannelse i de udsatte boligområder, men hver fjerde af de unge ender dog stadig i restgruppen og står som 25-årige uden uddannelse eller job. Det viser CFBU i en analyse, der undersøger de unges uddannelsesmønstre.

Udviklingen i de udsatte boligområder følger generelt den positive udvikling på landsplan. Andelen af 20-årige i udsatte boligområder, der har afsluttet eller er i gang med en ungdomsuddannelse, steg i perioden fra 2008 til 2013 fra 56 til 66 %, en stigning på knap 10 procentpoint. På landsplan steg andelen i samme periode fra 74 til 81 %, hvilket svarer til en stigning på 7 procentpoint.

Den positive udvikling i de udsatte boligområder dækker over, at markant flere unge påbegynder en videregående eller gymnasial uddannelse, mens andelen, der påbegynder en erhvervsuddannelse er faldet en smule fra 2008 til 2013.

På trods af de flotte tal, er der dog lidt malurt i bægeret: Mere end hver fjerde af de unge i de udsatte boligområder ender stadig i restgruppen og står som 25-årige uden hverken uddannelse eller beskæftigelse. Det er over dobbelt så mange som på landsplan.


I forlængelse af analysens konklusioner anbefaler CFBU:

  • At rette fokus mod de udsatte boligområder med uddannelsesrettede & beskæftigelsesrettede indsatser
  • At styrke samarbejdet mellem UU-vejledninger og lokale aktører i de udsatte boligområder