Risingprojektet

Udgivet af: Rising Ungdomsskole januar 1989
Rising Ungdomsskole har igennem en årrække arbejdet med at opkvalificere unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er kommet til Danmark i en sen alder eller af andre grunde ikke har lært tilstrækkeligt i folkeskolen, så de kan tage en ungdomsuddannelse eller komme i arbejde.

Risingprojektet er et forløb for flygtninge og indvandrere mellem 16 og 25 år på Rising Ungdomsskole, som har særlig behov for afklaring og støtte. Risingprojektet tilbyder helhedsorienteret personlig, faglig og social støtte for den unge i forbindelse med etableringen af et bæredygtigt liv i Danmark. Projektet er rettet mod unge, som ikke kan profitere af ordinære tilbud  

Risingprojektet er udbyder af danskundervisning efter den nye danskundervisningslov om undervisning af voksne flygtninge og indvandrere. Der tilbydes undervisning på danskuddannelse 1,2 og 3. Undervisningen indeholder endvidere et integrationskursus. Ligesom der er mulighed for at aflægge folkeskolens prøver, hvilket giver eleverne direkte adgang til ungdomsuddannelserne.   

Projektet arrangerer desuden kortere eller længere praktikforløb for elever med tilstrækkeligt sprogniveau. Formålet med disse er at øge kendskabet til arbejdsmarkedet, arbejdspladskultur samt at give de unge mulighed for at prøve sig selv af i forhold til arbejds- og sprogkrav. På ungdomsskolen er der endvidere udstationeret en socialrådgiver, som enten er elevens myndighedssagsbehandler, eller har et nært samarbejde med denne.

Resultat og effekt

Projektet er udviklet af Rising Ungdomsskole i 1989, der i 19 år har hjulpet unge med anden etnisk baggrund end dansk til at tage en folkeskoleeksamen eller danskprøve. Succeskriteriet for forløbet er, at halvdelen af projektets elever efterfølgende bliver selvforsørgende. Projektets resultater viser, at omkring 65 pct. enten begynder et ordinært arbejde eller en ungdomsuddannelse. Samtidig viser en undersøgelse foretaget af Odense Kommune, at stort set ingen af disse unge efter halvandet år var faldet fra.

Brug værktøjet

Rising Ungdomsskole er selvfølgelig behjælpelig i forhold til at viderebringe gode erfaringer om etablering og drift af et sådant opkvalificerende projekt. Det anbefales, at Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen henviser til projektet og at der er løbende ind- og udslusning af elever, der optages efter en intern visitation. Risingprojektet har selv haft ca. 100 elever på syv hold, som er blevet indplaceret efter danskkundskaber. Eleverne får ca. 30 timers undervisning pr. uge.  

Kontakt

Rising Ungdomsskole
Jørgen Nielsen, Afdelingsleder
Tlf.: 40455517