Viden om frafald på EUD

Udgivet af: LG Insight august 2013
Erhvervsuddannelsernes udfordringer og løsninger med at tiltrække og fastholde elever

LG Insight har for LO foretaget en sammenvejet vurdering af de erhvervsfaglige ungdomsuddannelsers udfordringer med at fastholde unge. Vurderingen er baseret på relevant litteratur på området samt på LG Insights erfaringsbaggrund. Rapporten er relevant for aktører der beskæftiger sig med området. Rapporten indeholder desuden en omfattende oversigt over forskningslitteratur, der kan være interessant for studerende m.fl.