Ungdomsuddannelse

Filtrer
 

Bedre veje til ungdomsuddannelse - Indhold, værktøjer og metoder

 
KORA har sammen med SFI og EVA undersøgt, hvad der virker i forhold til at få unge i alderen 16-25 år i gang med en ungdomsuddannelse. Undersøgelsen peger på, at de unge har behov for en indsats, som går på flere ben og både forholder sig til den unges faglige og personlige kompetencer.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Bedre veje til ungdomsuddannelse - Kontekst og erhvervsliv

 
KORA har gennemført en analyse af kommunernes tilbud på beskæftigelses-, integrations- og socialområderne, der har relevans i forhold til at hjælpe unge uden uddannelse videre i livet. Undersøgelsen viser, at det først og fremmest er kommunernes arbejdsmarkedsforvaltninger, der udfører indsatsen for de unge.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Uddannelses- og beskæftigelsesmønstre i årene efter grundskolen. En sammenligning af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og etniske danskere

 
I denne rapport belyser vi uddannelses- og beskæftigelsesmønstre for etniske minoritetsunge helt eller delvist opvokset i Danmark.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

eDidaktisk overvejelsesmodel

 
Den eDidaktiske overvejelsesmodel er et redskab til at støtte didaktiske overvejelser i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af forløb med digital læring. Modellen henvender sig primært til undervisere, der skal i gang med en praktisk tilrettelæggelse af forløb.
eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring

Minimanual G til P

 
Et godt værktøj for uddannelses- og erhvervsvejledere, praktikpladskoordinatorer og andre, som arbejder med elever i en praktikpladssøgningssituation
Ministeriet for Børn og Undervisning

Gode råd

 
Inspiration og gode råd til arbejdet med tosprogede elever i erhvervsuddannelserne.
Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning

Unge på kanten af uddannelsessystemer - Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde.

 
29 pct. af de unge fra udsatte boligområder har fuldført en uddannelse, når de er 20 år gamle mod 51 pct. på landsplan Det viser en undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU), der fokuserer på gruppen af unge i udsatte boligområder uden uddannelse, og måler effekten af indsatser, der hjælper de unge i gang med en uddannelse.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Fra viden til handling

 
Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse.
LG Insight

I 7 sind - syv film om ungdom og identitet

 
I 7 sind handler om ungdom og identitet og om de svære valg, der skal tages af alle unge uanset baggrund.
produceret af Salaam Film & Dialog for Ministeriet for Børn og Undervisnings Brug for alle unge indsats.

I virksomhedernes verden

 
Gode råd om og vejledning til, hvordan man kan bringe erhvervslivet ind i undervisningen.
Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning

Brandkadet - et rollemodelsprojekt

 
Projekt Brandkadet er et nytænkende rollemodelsprojekt i udsatte boligområder, hvor unge uddannes til brandkadetter og får en værdifuld indsigt i brandmændenes arbejdsdag, hvor regler, disciplin, tillid og fællesskab er bærende værdier. CFBU har samlet de foreløbige erfaringer fra fem brandkadetprojekter rundt omkring i Danmark.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

God skolestart på erhvervsuddannelserne

 
Modeller for god skolestart
Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning

Gøre/røre-kort handel og auto

 
Kortspil, der kan hjælpe elever med at forstå de svære fagord.
Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning

Intensive vejledningsforløb

 
Nye metoder til at motivere især etniske minoritetsunge til uddannelse.
Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning

Lær med stil - om læringsstile i praksis

 
Erfaringer viser, at jo bedre undervisningen matcher eleven, jo bedre klarer eleven sig i skolen. Med udgangspunkt i dette har Fastholdelseskaravanen sammen med læringsekspert Svend Erik Schmidt udarbejdet hæftet 'Lær med Stil - om læringsstile i praksis'.
FastholdelsesTaskforce

Blik for ressourcer- inspiration undervisere på eud

 
Ressourcesyn gør en positiv forskel i undervisningen og vejledningen af alle elever uanset baggrund og forudsætninger. Når eleven befinder sig i udsatte positioner, bliver det særlig vigtigt at afdække og gøre brug af ressourcerne hos eleven, familien og i skolen. Også de ressourcer, man ikke umiddelbart kender.
FastholdelsesTaskforce

Undervisning i værkstedssprog - Metal

 
Formidling af fagsprog i undervisningen.
Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning

Undervisning i værkstedssprog - køkken

 
Formidling af fagsprog i undervisningen
Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning

Undervisning i værkstedssprog lærervejledning

 
Formidling af fagsprog i undervisningen
Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning

EUD Sprogscreening

 
EUD Sprogscreening er en test, der er rettet imod alle tosprogede elever og elever med dansk som andetsprog på erhvervsuddannelserne.
FastholdelsesTaskforcen