Blik for ressourcer- inspiration undervisere på eud

Udgivet af: FastholdelsesTaskforce juni 2011
Ressourcesyn gør en positiv forskel i undervisningen og vejledningen af alle elever uanset baggrund og forudsætninger. Når eleven befinder sig i udsatte positioner, bliver det særlig vigtigt at afdække og gøre brug af ressourcerne hos eleven, familien og i skolen. Også de ressourcer, man ikke umiddelbart kender.

Inspirationshæftet er målrettet undervisere på eud.

Inspirationshæftet viser praksiseksempler på, hvordan metoder forankret i et ressourcesyn synliggør og aktiverer elevernes ressourcer. Efter hvert praksiseksempel præsenteres ’gode råd’, der har til formål at lette underviserens arbejde med at implementere et ressourcesyn i egen praksis.

Hæftet er en del af hæfteserien "Blik for ressourcer".

Til serien hører et overordnet teori- og metodehæfte, som giver indblik i et ressourcesyns metodiske og teoretiske fundament og giver gode råd til implementeringen af dette. Du kan downloade teori- og metodehæftet ved at klikke her

Du kan hente de andre publikationer i samme serie ved at trykke på hæfternes titel:

Blik for ressourcer - For undervisere i 0.- 6. klasse (pdf)

Blik for ressourcer - For undervisere i 7.-10. klasse (pdf)

Blik for ressourcer - For UU-vejledere (pdf)

Hæfteserien er udgivet af Fastholdelseskaravanen, Tosprogs- taskforcen og Uddannelsesstyrelsens vejledningskontor.

Fastholdelseskaravanen er et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet samt en selvstændig del af Brug for alle unge. Projektet er støttet af den Europæiske Socialfond.

Læs mere om fastholdelseskaravanen på http://www.brugforalleunge.dk/FastholdelsesTaskforce/Fastholdelseskaravanen

Kontakt

FastholdelsesTaskforce