Brandkadet - et rollemodelsprojekt

Udgivet af: CFBU - Center for Boligsocial Udvikling august 2012
Projekt Brandkadet er et nytænkende rollemodelsprojekt i udsatte boligområder, hvor unge uddannes til brandkadetter og får en værdifuld indsigt i brandmændenes arbejdsdag, hvor regler, disciplin, tillid og fællesskab er bærende værdier. CFBU har samlet de foreløbige erfaringer fra fem brandkadetprojekter rundt omkring i Danmark.

Ildspåsættelser i containere og kælderrum, chikane mod brandmænd, ambulancefolk og politi. Det er nogle af de udfordringer, som beboere og boligforeninger kæmper med i flere udsatte boligområder.

Konfrontationerne med indsatspersonalet blev startskuddet for det nytænkende rollemodelprojekt ”Projekt Brandkadet” tilbage i 2009.

Projekt Brandkadet er et rollemodelsprojekt, hvor unge uddannes til brandkadetter og får indsigt i brandmændenes arbejdsdag, hvor regler, disciplin, tillid og fællesskab er bærende værdier.

Projekt Brandkadet er hovedsageligt målrettet unge i alderen 13-17 år, som f.eks. mangler en sund fritidsaktivitet, eller som kan have et lavt selvværd. Som brandkadet tilknyttes den unge en brandmand, som under kyndig vejledning træner den unge i bl.a. førstehjælp og brandslukning.

Derudover trænes kadetterne i en række sociale færdigheder som bl.a. at give et fasthåndtryk og holde øjenkontakt.

Den indsigt motiverer de unge til at modarbejde chikane af brandvæsnet og ildspåsættelse i deres boligområde, samtidig med at de hver især kan tage brandmandsværdierne med sig videre i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.

Et væsentligt succeskriterium for projekterne er at lære de unge  brandmandsværdier, som de kan tage med sig videre i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.