eDidaktisk overvejelsesmodel

Udgivet af: eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring januar 2015
Den eDidaktiske overvejelsesmodel er et redskab til at støtte didaktiske overvejelser i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af forløb med digital læring. Modellen henvender sig primært til undervisere, der skal i gang med en praktisk tilrettelæggelse af forløb.

Den eDidaktiske overvejelsesmodel er en interaktiv web-side, der giver praktisk orienteret støtte til den proces, hvor undervisere skal planlægge, gennemføre og evaluere forløb med digital læring.

Modellen giver støtte til valg af samarbejdsform, kommunikationsform, e-læringsmaterialer, e-læringsværktøjer og selve underviserrollen i forbindelse med digital læring.

Digital læring - eller e-læring, som det også hedder - er defineret som læring, der er helt eller delvist digitalt medieret.

På siden er der desuden et værktøj til at analysere digitale materialers anvendelighed i de forskellige læringsformer: instruktivistisk, socialkonstruktivistisk og konstruktivistisk læring.

Endelig indeholder siden et eDidaktisk dialogredskab, der kan anvendes som grundlag for en dialog mellem undervisere, der skal give gensidig støtte i forbindelse med udvikling af digital læring - fx it-pædagogiske vejledere, der skal støtte underviseres udviklingsproces. Dette værktøj findes også i en analog udgave i form af fysiske dialogkort, som kan rekvireres hos eVidenCenter.

Siden er oprindeligt udviklet for undervisningsministeriet og er efterfølgende videreudviklet i forskellige pædagogiske og didaktiske projektsamarbejder.

Bag siden står eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring, konsulenter@evidencenter.dk, www.evidencenter.dk.

Kontakt

eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring
Michael Lund-Larsen
Sønderhøj 9
8260 Viby J
Tlf.: 20442040