EUD Sprogscreening

Udgivet af: FastholdelsesTaskforcen oktober 2010
EUD Sprogscreening er en test, der er rettet imod alle tosprogede elever og elever med dansk som andetsprog på erhvervsuddannelserne.

Formålet med testen er at afdække de tosprogede elevers sproglige kompetencer inden for lytning, læsning, skriftlig og mundtlig kommunikation. Resultaterne vil give lærerne mulighed for dels at vurdere hvilke elever der har brug for særlige tiltag, dels at vurdere hvilke målrettede tiltag inden for lytte, læse, tale og skrive, der skal tilrettelægges for den enkelte elev.

Testen består af fire dele:

En lyttetest som består af 3 delopgaver, der tester 3 forskellige lytteformål:

  • Lytte efter specifik information i monolog
  • Lytte efter hovedpointer i monolog
  • Lytte for at identificere forskellige taleres pointer i interaktion

En læsetest, som består af 3 delopgaver, der tester 3 forskellige læseformål:

  • Søgelæsning fulgt op af lokal omhyggelig læsning med henblik på at finde specifikke informationer i teksten
  • Nærlæsning for at opnå en detaljeret forståelse af centrale passager (lokal forståelse)
  • Forståelse af centrale ord inden for det uddannelsesfaglige gråzonesprog

En skriftlig test (med 2 delopgaver af forskellige kompleksitet)

En mundtlig test (med 2 delopgaver af forskellig kompleksitet

Testen er udarbejdet i samarbejde med DPU og Lærdansk Århus for Uddannelsesforbundet med støtte fra Fastholdelseskaravanen.

Kontakt

FastholdelsesTaskforcen