Fra viden til handling

Udgivet af: LG Insight januar 2013
Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse.

LG Insight har for det tidligere Ministerium for Børn og Undervisning indsamlet og beskrevet de mest succesfulde initiativer, som Fastholdelseskaravanen siden 2008 har igangsat i arbejdet for at få flere unge med etnisk minoritetsbaggrund til at påbegynde og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse.

Kataloget indeholder en beskrivelse af de centrale metoder, modeller, værktøjer og undervisningsmidler, som Fastholdelseskaravanen har udviklet og afprøvet i samarbejde med erhvervsskoler, produktionsskoler og vejledningscentre.

Formålet med kataloget er at give inspiration til erhvervsskoler, produktionsskoler og UU-centre i det fremtidlige arbejde med at øge gennemførelsen hos unge med anden etnisk baggrund end dansk på de erhvervsfaglige uddannelser.

 

Kontakt

LG Insight