God skolestart på erhvervsuddannelserne

Udgivet af: Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning januar 2012
Modeller for god skolestart

Hæftet ”God skolestart på erhvervsuddannelserne” giver nogle bud på en god skolestart i erhvervsuddannelsen. Den bygger på interviews med ledere, lærere og elever på to tekniske skoler, to handelsskoler og en SOSU-skole om deres modeller for en god skolestart. Hver model bliver beskrevet, så man får et indblik i, hvad der er det særlige ved modellen, hvordan den gennemføres i praksis, og hvilke erfaringer skolen har haft med den. Hensigten er, at andre skoler kan finde inspiration til at planlægge deres elevers start på skolen, så det bliver en positiv oplevelse for den enkelte elev.

Ud over præsentationen af de enkelte eksempler bliver der i de øvrige afsnit givet forslag til, hvordan man kan skabe sammenhæng i skolestarten, og de pædagogiske og metodiske overvejelser tilrettelæggelsen giver anledning til.

Kontakt

Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning
Henrik Mosbæk
-
Tlf.: -