Gøre/røre-kort handel og auto

Udgivet af: Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning januar 2012
Kortspil, der kan hjælpe elever med at forstå de svære fagord.

Gøre/røre kort er et elevrettet materiale, der blandt andet skal hjælpe den underviser, der i højere grad ønsker at imødekomme elevernes behov. Der er tale om spillekort, der omhandler 28 faglige begreber, og en vejledning, og materialet henvender sig til henholdsvis Auto og den merkantile indgang.

Øvelser:

Øvelserne til Gøre/røre kortene er udarbejdet til at gøre underviseren opmærksom på de forskellige læringsstile, man kan bruge, når eleverne skal lære teoretisk stof.

De fleste elever har en foretrukken måde at lære på, og får eleverne mulighed for at anvende den, stiger effekten af undervisningen, og samtidig vokser elevernes lyst til at lære. Hvis eleverne også får mulighed for at træne på en eller flere af de andre områder, ved vi fra forskningen, at eleverne bedre kan huske det, de har lært.

Øvelserne til Gøre/røre kortene er udarbejdet henholdsvis til enkelte elever, til par, grupper eller hele holdet. Det anbefales, at der arbejdes med mindst to øvelser inden for hver af de fire grundlæggende måder at lære på, for at sikre at alle elever kommer igennem alle begreber.

Billedkortene til auto og handel findes via følgende link:

Autokort

Handelkort

Kontakt

Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning
Johan Linde
-
Tlf.: -