I 7 sind - syv film om ungdom og identitet

Udgivet af: produceret af Salaam Film & Dialog for Ministeriet for Børn og Undervisnings Brug for alle unge indsats. januar 2013
I 7 sind handler om ungdom og identitet og om de svære valg, der skal tages af alle unge uanset baggrund.

Denne undervisningspakke består af syv korte dokumentar- og portrætfilm samt et skriftligt undervisningsmateriale. I 7 Sind handler om ungdom og identitet og om de svære valg, alle unge står over for - uanset baggrund. Der lægges op til diskussion af temaer som socialisering, selvforståelse og tilhørsforhold. Målgruppen er elever i udskolingen fra 8. klasse samt de første årgange i ungdomsuddannelserne. Filmene portrætterer primært unge med etnisk minoritetsbaggrund. Både film og opgavesæt henvender sig dog til alle unge, idet der lægges vægt på det personlige arbejde med at finde egne ståsteder, ressourcer og fremtidsmuligheder på arbejdsmarkedet og i samfundslivet.

Man kan vælge at vise en enkelt film eller vise alle syv som en samlet vifte, ligesom man kan plukke i opgavesættene efter tid, behov og niveau.

Fimene er tilgængelig via FastholdelsesTaskforce hjemmeside

Kontakt

produceret af Salaam Film & Dialog for Ministeriet for Børn og Undervisnings Brug for alle unge indsats.
Inaam Illahi Sahibzada
-
Tlf.: -
Læs også
Intensive vejledningsforløb 27.01.2015
I virksomhedernes verden 27.01.2015
Gode råd 27.01.2015