Intensive vejledningsforløb

Udgivet af: Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning januar 2012
Nye metoder til at motivere især etniske minoritetsunge til uddannelse.

Hæftet Intensive vejledningsforløb er en metodeudvikling af vejledningens muligheder for at interagere med de unge som er uafklarede og umotiverede i forhold til ungdomsuddannelse. I udarbejdelsen af hæftet har Fastholdelseskaravanen arbejdet med pædagogiske metoder og værktøjer, der kan anvendes i mødet med den unge. Hæftet præsenterer således kompetencer, som vejledere og undervisere bør have behov for at besidde.  

Målgruppen har som udgangspunkt været unge mellem 15 og 25 år, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, og med et særligt fokus på etniske minoritetsunge fra ikke-vestlige lande. I løbet af udviklingsperioden er der gennemført forsøg med en række forskellige grupper, differentieret på aldersspredning og andel af etniske minoritetsunge. 

Målet er, at dette hæfte kan tjene som inspiration til at tilrettelægge vejledningen på nye måder, så den når bredere ud og hjælper flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Kontakt

Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning
Henrik Mosbæk
-
Tlf.: -