Lær med stil - om læringsstile i praksis

Udgivet af: FastholdelsesTaskforce juli 2011
Erfaringer viser, at jo bedre undervisningen matcher eleven, jo bedre klarer eleven sig i skolen. Med udgangspunkt i dette har Fastholdelseskaravanen sammen med læringsekspert Svend Erik Schmidt udarbejdet hæftet 'Lær med Stil - om læringsstile i praksis'.

Forskning viser, at elever lærer mest, når de har lyst til at lære. Det er derfor vigtigt at skabe sammenhæng imellem krav til læring og lyst til læring. Med udgangspunkt i dette har Fastholdelseskaravanen sammen med læringsekspert Svend Erik Schmidt udarbejdet hæftet "Lær med Stil - om læringsstile i praksis". Hæftet henvender sig til lærere og giver en forståelse af forskellige måder, elever kan lære på i en studiecafé.

Hæftet sætter fokus på arbejdet med læringsstile på erhvervsrettede ungdomsuddannelser med særligt fokus på etniske minoritetsunge. Hensigten er at give medarbejdere på erhvervsrettede ungdomsuddannelser inspiration og værktøjer til at opbygge studiecaféer.

Hæftet indeholder en kortfattet introduktion til arbejdet med læringsstile og meget konkrete værktøjer til det daglige arbejde. Ligeledes giver det inspiration og forslag til indretning af læringsrum, der fremmer elevernes læring indenfor de forskellige læringsstile. Ideerne til den fysiske indretning er udarbejdet i samarbejde med cand arch. industriel designer Gunilla Mandsfelt Eriksen.

Hæftet er udgivet af Fastholdelseskaravanen. Fastholdelseskaravanen er et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet samt en selvstændig del af Brug for alle unge. Projektet er støttet af den Europæiske Socialfond.

Læs mere om fastholdelseskaravanen på http://www.brugforalleunge.dk/FastholdelsesTaskforce/Fastholdelseskaravanen

Kontakt

FastholdelsesTaskforce