Undervisning i værkstedssprog lærervejledning

Udgivet af: Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning november 2010
Formidling af fagsprog i undervisningen

Materialet ”Undervisning i værkstedssprog” er tænkt som et undervisningsmateriale for unge og voksne, der har behov for at lære sig ord og begreber inden for et fagområde.

Materialet er – ud over at det kan bruges som det er – tænkt som inspiration for læreren, som meget gerne må udbygge de foreslåede opgaver. Det kan f.eks. gøres ved at udskifte billeder og/eller ord med egne, som findes mere relevante eller ved at supplere med egne opgaver. Værksteder er jo langt fra ens, og elevernes niveau, alder og interesser er også forskellige. Det er måden at arbejde på og gøre sprogundervisningen praksisnær på, der er det vigtige.

Opgaverne i materialet skal indøve et relevant ordforråd inden for fagområdet og styrke elevernes sproglige bevidsthed, formuleringsevne og begrebsverden. Niveaumæssigt ligger de fleste af opgaverne under teknisk-skole-niveau.

Kontakt

Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning
Johan Linde
-
Tlf.: -