Unge på kanten af uddannelsessystemer - Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde.

29 pct. af de unge fra udsatte boligområder har fuldført en uddannelse, når de er 20 år gamle mod 51 pct. på landsplan Det viser en undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU), der fokuserer på gruppen af unge i udsatte boligområder uden uddannelse, og måler effekten af indsatser, der hjælper de unge i gang med en uddannelse.

Mange unge i udsatte boligområder er i risiko for ikke at gennemføre en ungdoms-
uddannelse. Boligsociale ungemedarbejdere har  en særlig mulighed for at nå en gruppe af unge, som andre aktører har svært ved at nå. Der bør derfor være et øget fokus på uddannelse i de boligsociale helhedsplaner.

Undersøgelsens første trin er at kortlægge de unge i de udsatte boligområders veje gennem uddannelsessystemet med fokus på dem, der falder igennem. Dernæst ses der nærmere på nogle boligsociale indsatser, som via relationsbaseret ungearbejde hjælper udsatte unge med de udfordringer de kæmper med i deres liv, så de unge på sigt bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Til sidst ses der på, om der kan ses en effekt af at arbejde relationsbaseret med de unge, i forhold til om flere unge klarer sig bedre i uddannelsessystemet i de boligområder, hvor der har været særligt fokuseret ungeindsats.