Ungdomsuddannelse

 

eDidaktisk overvejelsesmodel

 
Den eDidaktiske overvejelsesmodel er et redskab til at støtte didaktiske overvejelser i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af forløb med digital læring. Modellen henvender sig primært til undervisere, der skal i gang med en praktisk tilrettelæggelse af forløb.
eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring

Minimanual G til P

 
Et godt værktøj for uddannelses- og erhvervsvejledere, praktikpladskoordinatorer og andre, som arbejder med elever i en praktikpladssøgningssituation
Ministeriet for Børn og Undervisning

I 7 sind - syv film om ungdom og identitet

 
I 7 sind handler om ungdom og identitet og om de svære valg, der skal tages af alle unge uanset baggrund.
produceret af Salaam Film & Dialog for Ministeriet for Børn og Undervisnings Brug for alle unge indsats.

I virksomhedernes verden

 
Gode råd om og vejledning til, hvordan man kan bringe erhvervslivet ind i undervisningen.
Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning

Brandkadet - et rollemodelsprojekt

 
Projekt Brandkadet er et nytænkende rollemodelsprojekt i udsatte boligområder, hvor unge uddannes til brandkadetter og får en værdifuld indsigt i brandmændenes arbejdsdag, hvor regler, disciplin, tillid og fællesskab er bærende værdier. CFBU har samlet de foreløbige erfaringer fra fem brandkadetprojekter rundt omkring i Danmark.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Gøre/røre-kort handel og auto

 
Kortspil, der kan hjælpe elever med at forstå de svære fagord.
Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning

Intensive vejledningsforløb

 
Nye metoder til at motivere især etniske minoritetsunge til uddannelse.
Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning

Lær med stil - om læringsstile i praksis

 
Erfaringer viser, at jo bedre undervisningen matcher eleven, jo bedre klarer eleven sig i skolen. Med udgangspunkt i dette har Fastholdelseskaravanen sammen med læringsekspert Svend Erik Schmidt udarbejdet hæftet 'Lær med Stil - om læringsstile i praksis'.
FastholdelsesTaskforce

Blik for ressourcer- inspiration undervisere på eud

 
Ressourcesyn gør en positiv forskel i undervisningen og vejledningen af alle elever uanset baggrund og forudsætninger. Når eleven befinder sig i udsatte positioner, bliver det særlig vigtigt at afdække og gøre brug af ressourcerne hos eleven, familien og i skolen. Også de ressourcer, man ikke umiddelbart kender.
FastholdelsesTaskforce

Undervisning i værkstedssprog - Metal

 
Formidling af fagsprog i undervisningen.
Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning

Undervisning i værkstedssprog - køkken

 
Formidling af fagsprog i undervisningen
Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning

Undervisning i værkstedssprog lærervejledning

 
Formidling af fagsprog i undervisningen
Fastholdelseskaravanen, Ministeriet for Børn og Undervisning

EUD Sprogscreening

 
EUD Sprogscreening er en test, der er rettet imod alle tosprogede elever og elever med dansk som andetsprog på erhvervsuddannelserne.
FastholdelsesTaskforcen

Guiden til praktikplads

 
Hjemmesiden "Guiden til praktikplads" er et interaktivt praktikpladssøgningsværktøj, som skal hjælpe eleverne på landets erhvervsskoler med at blive endnu bedre til at søge praktikplads. Hjemmesiden er oplagt at bruge som en aktiv del af undervisningen i praktikpladssøgning.
FastholdelsesTaskforce

Drenge i gråzonen

 
Drenge i gråzonen er et inspirationshæfte, som indeholder beskrivelser af udsatte drenge, og hvad der skal til for, at de kan gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse.
FastholdelsesTaskforcen

Brug for alle unges forældrerollemodeller

 
Brug for alle unges forældrerollemodeller holder oplæg for andre etniske minoritetsforældre samt lærere og vejledere.

Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser - Håndbog til hjemmebesøg

 
Håndbogen indeholder konkrete anbefalinger til, hvordan familiesamarbejde med særlig fokus på hjemmebesøg kan gribes an. Anbefalingerne er baseret på en række positive praksiserfaringer med familiesamarbejde og hjemmebesøg fra erhvervsskoler og produktionsskoler.
FastholdelsesTaskforcen

Teen City

 
Teen City er et spil for unge, hvor de skaber deres egen avatar. Spillet simulerer forskellige situationer, hvor de unge må træffe en beslutning, som påvirker avataren og hans/hendes omgivelser.

Kom godt i gang – om etablering af studiecaféer

 
Hæftet videregiver erfaringer og anbefalinger, som lærere på erhvervsskoler kan lade sig inspirere af til at etablere en studiecafé. Studiecaféen kan være en værdifuld støtte til at give eleven de bedst mulige forudsætninger for at gennemføre et uddannelsesforløb.
FastholdelsesTaskforcen

Gymnasiernes tiltag for tosprogede – tiltag for lige muligheder

 
Inspirationshæfte til gymnasieskolers arbejde med tosprogede elever.
Danmarks Evalueringsinstitut