Ungdomsuddannelse

 

Bedre veje til ungdomsuddannelse - Indhold, værktøjer og metoder

 
KORA har sammen med SFI og EVA undersøgt, hvad der virker i forhold til at få unge i alderen 16-25 år i gang med en ungdomsuddannelse. Undersøgelsen peger på, at de unge har behov for en indsats, som går på flere ben og både forholder sig til den unges faglige og personlige kompetencer.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Bedre veje til ungdomsuddannelse - Kontekst og erhvervsliv

 
KORA har gennemført en analyse af kommunernes tilbud på beskæftigelses-, integrations- og socialområderne, der har relevans i forhold til at hjælpe unge uden uddannelse videre i livet. Undersøgelsen viser, at det først og fremmest er kommunernes arbejdsmarkedsforvaltninger, der udfører indsatsen for de unge.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Uddannelses- og beskæftigelsesmønstre i årene efter grundskolen. En sammenligning af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og etniske danskere

 
I denne rapport belyser vi uddannelses- og beskæftigelsesmønstre for etniske minoritetsunge helt eller delvist opvokset i Danmark.
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Unge på kanten af uddannelsessystemer - Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde.

 
29 pct. af de unge fra udsatte boligområder har fuldført en uddannelse, når de er 20 år gamle mod 51 pct. på landsplan Det viser en undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU), der fokuserer på gruppen af unge i udsatte boligområder uden uddannelse, og måler effekten af indsatser, der hjælper de unge i gang med en uddannelse.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

I Danmark er jeg født. Etniske minoritetsunge i bevægelse

 
Bogen giver på baggrund af et omfattende kvalitativt og kvantitativt kildemateriale en beskrivelse af etniske minoritetsunge i Danmark i dag.
TrygFonden

Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever -

 
Rapport på baggrund af en undersøgelse af gymnasiernes tiltag for at støtte tosprogede elever i gennemførelse af en 3-årig ungdomsuddannelse.
Danmarks Evalueringsinstitut

Tænketanken - Udlændinge på ungdomsuddannelserne - frafald og faglige kundskaber (2005)

 
Tænketankens 6. rapport indeholder resultaterne af interview med unge indvandrere og efterkommere, der er faldet fra deres erhvervsuddannelse.