Ungdomsuddannelse

Filtrer
 

Guiden til praktikplads

 
Hjemmesiden "Guiden til praktikplads" er et interaktivt praktikpladssøgningsværktøj, som skal hjælpe eleverne på landets erhvervsskoler med at blive endnu bedre til at søge praktikplads. Hjemmesiden er oplagt at bruge som en aktiv del af undervisningen i praktikpladssøgning.
FastholdelsesTaskforce

I Danmark er jeg født. Etniske minoritetsunge i bevægelse

 
Bogen giver på baggrund af et omfattende kvalitativt og kvantitativt kildemateriale en beskrivelse af etniske minoritetsunge i Danmark i dag.
TrygFonden

Drenge i gråzonen

 
Drenge i gråzonen er et inspirationshæfte, som indeholder beskrivelser af udsatte drenge, og hvad der skal til for, at de kan gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse.
FastholdelsesTaskforcen

Brug for alle unges forældrerollemodeller

 
Brug for alle unges forældrerollemodeller holder oplæg for andre etniske minoritetsforældre samt lærere og vejledere.

Familiesamarbejde i erhvervsrettede ungdomsuddannelser - Håndbog til hjemmebesøg

 
Håndbogen indeholder konkrete anbefalinger til, hvordan familiesamarbejde med særlig fokus på hjemmebesøg kan gribes an. Anbefalingerne er baseret på en række positive praksiserfaringer med familiesamarbejde og hjemmebesøg fra erhvervsskoler og produktionsskoler.
FastholdelsesTaskforcen

Teen City

 
Teen City er et spil for unge, hvor de skaber deres egen avatar. Spillet simulerer forskellige situationer, hvor de unge må træffe en beslutning, som påvirker avataren og hans/hendes omgivelser.

Kom godt i gang – om etablering af studiecaféer

 
Hæftet videregiver erfaringer og anbefalinger, som lærere på erhvervsskoler kan lade sig inspirere af til at etablere en studiecafé. Studiecaféen kan være en værdifuld støtte til at give eleven de bedst mulige forudsætninger for at gennemføre et uddannelsesforløb.
FastholdelsesTaskforcen

Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever -

 
Rapport på baggrund af en undersøgelse af gymnasiernes tiltag for at støtte tosprogede elever i gennemførelse af en 3-årig ungdomsuddannelse.
Danmarks Evalueringsinstitut

Gymnasiernes tiltag for tosprogede – tiltag for lige muligheder

 
Inspirationshæfte til gymnasieskolers arbejde med tosprogede elever.
Danmarks Evalueringsinstitut

Tænketanken - Udlændinge på ungdomsuddannelserne - frafald og faglige kundskaber (2005)

 
Tænketankens 6. rapport indeholder resultaterne af interview med unge indvandrere og efterkommere, der er faldet fra deres erhvervsuddannelse.