Skole & uddannelse

På denne side finder du integrationsviden om temaet Skole & uddannelse.
 

Idékatalog "God praksis i den beskæftigelsesrettede danskundervisning"

 
Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Kick på Sproget

 
Kick på Sproget - et redskab til at følge og vurdere den dansksproglige udvikling hos elever med dansk som andetsprog
Børn og Unge Aarhus Kommune

Flygtningebørn i folkeskolen - en guide til modtagelsen af flygtningebørn og deres familier

 
En guide til folkeskolelærere om modtagelse af flygtningebørn: viden om børnene og deres familiers baggrund samt gode råd og eksempler på støtte til børnene i praksis.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn på frie grund- og efterskoler - en guide til modtagelsen af flygtningebørn og deres familier

 
En guide til modtagelse af flygtningebørn på frie grund- og efterskoler: viden om børnene og deres familiers baggrund samt gode råd og eksempler på støtte til børnene i praksis.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn i dagplejen - Sådan kan du modtage flygtningebørn og deres familier

 
Denne guide er for dig, der gerne vil have viden om flygtningebørn i dagplejen: flygtningefamiliernes baggrund samt gode råd og praktiske interventioner til en god modtagelse.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Vi lærer sprog

 
Vi lærer sprog er et nyt koncept der kan anvendes som et konkret værktøj til at løfte opgaven med at styrke børns sprog. I konceptet arbejdes der med nogle bærende elementer der er blevet anvendt og afprøvet i forbindelse med to store forskningsprojekter om effektive sprogindsatser i dagtilbud SPELL og Fart på sproget der er blevet gennemført ved Center for Børnesprog.
Børn & Sprog, Syddansk Universitet

På vej frem

 
Stadigt flere unge får en uddannelse i de udsatte boligområder, men hver fjerde af de unge ender dog stadig i restgruppen og står som 25-årige uden uddannelse eller job. Det viser CFBU i en analyse, der undersøger de unges uddannelsesmønstre.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

Boligsociale familiekurser

 
Familiekurserne på Amagerbro arbejder med at hjælpe forældre med tage ansvar for deres børns trivsel, uddannelse og at holde dem ude af kriminalitet. Kurserne kører nu på 7. år og Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har samlet de positive resultater og erfaringer i en ny rapport.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

KidSim

 
KidSim er en online læringsportal i dansk som andetsprog for børn i aldersgruppen 8-13 år.
VIFIN

Samarbejde mellem Skoler og Helhedsplaner

 
Unge i udsatte boligområder klarer sig markant dårligere til folkeskolens afgangseksamen end andre danske elever, viser ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU). Rapporten peger på øget samarbejde mellem folkeskolerne og de boligsociale helhedsplaner, som en af nøglerne til at vende udviklingen.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

"Sig det på dansk"

 
En online materialesamling til brug i Dansk- og Dansk som andetsprogs-undervisning.
Eva Strandberg - Skolestuen.dk

eDidaktisk overvejelsesmodel

 
Den eDidaktiske overvejelsesmodel er et redskab til at støtte didaktiske overvejelser i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af forløb med digital læring. Modellen henvender sig primært til undervisere, der skal i gang med en praktisk tilrettelæggelse af forløb.
eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring

Sprog er en gave fra mor og far

 
Alle børn skal lære sprog. Nogle børn skal lære to sprog. Det er et fælles ansvar for pædagoger og forældre. Sammen kan I gøre en stor forskel. Ny film viser eksempler på hvordan. Filmen kan ses på dansk, albansk, arabisk, engelsk, somali, tyrkisk og urdu.
Filmkompagniet

Gråzonesprog - klar tale i lektiecafeen

 
Denne guide sætter fokus på sprogets betydning i lektiehjælpssituationen og giver dig gode råd og øvelser til at bruge sproget rigtigt.
Brug for alle unge, Undervisningsministeriet

Snak om det

 
Psykisk sygdom skal på skoleskemaet i de mindre klasser. Målet er at nedbryde tabuer og øge trivslen blandt de børn, der har psykisk sygdom i familien.
Psykiatrifonden

Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog (BEK nr 690)

 
Bekendtgørelse nr 690 af 20. juni 2014 er den senest lovbekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (LBK nr.376)

 
Bekendtgørelse nr 376 af 04. april 2014 er den seneste lovbekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Folder om nye metoder til styrket inddragelse af nydanske forældre i skolen

 
Folderen handler om erfaringer fra projekter støttet fra Metodeudviklingspuljen, som er en del af satspuljeinitiativet ”Styrket forældreinddragelse af nydanske forældre i grundskolen”.

Lyt og Stav - www.lytogstav.dk

 
Hjemmeside med over 1000 opgaver, der træner sammenhæng mellem ordlyd og stavemåde. Opgaverne er selvrettende og meget anvendelige til alle, der skal lære dansk. Opgaverne kan laves på PC, Mac, iPad, andre tablets.
novado

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (BEK nr 65)

 
Bekendtgørelse nr 65 af 22. januar 2014 er den seneste bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Næste 1 | 2 | 3 | 4