Voksenuddannelse

Filtrer
 

Boligsociale familiekurser

 
Familiekurserne på Amagerbro arbejder med at hjælpe forældre med tage ansvar for deres børns trivsel, uddannelse og at holde dem ude af kriminalitet. Kurserne kører nu på 7. år og Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har samlet de positive resultater og erfaringer i en ny rapport.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling

AMU for tosprogede

 
Evalueringen fokuserer på, hvordan AMU-udbyderne arbejder med at sikre, at gruppen af tosprogede kursister får et relevant uddannelsestilbud og et tilfredsstillende udbytte af undervisningen.
Danmarks Evalueringsinstitut EVA

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (LBK nr.376)

 
Bekendtgørelse nr 376 af 04. april 2014 er den seneste lovbekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (BEK nr 65)

 
Bekendtgørelse nr 65 af 22. januar 2014 er den seneste bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Undervisningsmateriale for sprogcentre til brug ved rollemodelbesøg

 
Materialet er et tilbud til lærere og vejledere på sprogcentre, som ønsker at kvalificere et rollemodelbesøg ved hjælp af opgaver og historier baseret på etniske minoritetsforældres personlige erfaringer med at komme til Danmark som voksen.

Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge (2009)

 
Rapporten udgør resultatet af arbejdsgruppens drøftelser, konklusioner og anbefalinger til danskuddannelse for voksne udlændinge.
Nyidanmark.dk

Dansk udtale - en undervisningsvejledning

 
Undervisningsministeriet

Frivillige og danskuddannelse

 
Undervisningsministeriet

Spor 3 Undervisningsvejledning

 
Undervisningsministeriet