AMU for tosprogede

Udgivet af: Danmarks Evalueringsinstitut EVA juni 2014
Evalueringen fokuserer på, hvordan AMU-udbyderne arbejder med at sikre, at gruppen af tosprogede kursister får et relevant uddannelsestilbud og et tilfredsstillende udbytte af undervisningen.

Danmarks Evalueringsinstitut EVA har i rapporten ’AMU for tosprogede kursister’ undersøgt, hvordan AMU-udbyderne arbejder med at sikre, at gruppen af tosprogede kursister får et relevant uddannelsestilbud og et tilfredsstillende udbytte af undervisningen. Evalueringen undersøger ligeledes, hvad baggrunden er for den begrænsede brug af de særlige uddannelsestilbud til tosprogede kursister, og om der er behov og mulighed for at fremme de tosprogede kursisters deltagelse på og udbytte af AMU.

Rapporten peger på flere udfordringer og årsager til det begrænsede brug af de særlige uddannelsestilbud: Den  påpeger bl.a., at der ikke foretages visitation af tosprogede kursister, at der er dårligt kendskab til og lille efterspørgsel efter de særlige tilbud, at AMU-udbydernes kapacitet til at undervise tosprogede kursister er lille, og at der er behov for at tydeliggøre forventningerne til AMU-udbyderne og afklare AMU’s rolle i opøvelsen af de tosprogedes dansksproglige kompetencer.

Evalueringen er baseret på en registerundersøgelse af AMU-aktiviteten, en spørgeskemaundersøgelse blandt AMU-udbyderne samt en caseundersøgelse om praksis og erfaringer hos tre AMU-udbydere: AMU Fyn, AMU Nordjylland og Københavns Tekniske Skole (KTS). Rapporten henvender sig primært til interessenter i hele voksen- og efteruddannelsessystemet, i særdeleshed til AMU-udbydere og centrale beslutningstagere på området.

Kontakt

Danmarks Evalueringsinstitut EVA