Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (LBK nr.376)

april 2014
Bekendtgørelse nr 376 af 04. april 2014 er den seneste lovbekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Formålet med uddannelse i dansk som andetsprog (danskuddannelse) er at bidrage til, at voksne udlændinge med udgangspunkt i deres individuelle forudsætninger og integrationsmål opnår nødvendige dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold i Danmark, så de kan blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere.

Læs mere i Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.