Boligsociale familiekurser

Udgivet af: CFBU - Center for Boligsocial Udvikling september 2015
Familiekurserne på Amagerbro arbejder med at hjælpe forældre med tage ansvar for deres børns trivsel, uddannelse og at holde dem ude af kriminalitet. Kurserne kører nu på 7. år og Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har samlet de positive resultater og erfaringer i en ny rapport.

Familiekurserne skaber resultater for familierne, viser en ny undersøgelse fra CFBU. Gennem oplæg, diskussioner og udflugter sætter kurserne fokus på forældrerollen i det danske samfund og giver forældrene en række konkrete redskaber, som kan bruges til at øge familiernes interne bånd. Forældrene får forbedret deres forældrekompetencer – både ift. konstruktiv kommunikation med deres børn, et lavere konfliktniveau og f.eks. at afstå fra vold som sanktionsmulighed. Endelig opnår familierne større viden om det danske velfærdssystem og hvilke forventninger, der er til dem som forældre samt hvilke muligheder de har.

Familiekurserne på Amagerbro følger et gennemprøvet koncept og har opbygget en række værdifulde erfaringer fra de mange tidligere kurser med familier i udsatte boligområder. Et formål er, at undgå at de unge vælger gaden og kriminaliteten - til fordel for familien, skolen og fremtiden.

På den måde er kurserne med til at adressere det problem, at forholdsvis mange børn og unge i udsatte boligområder har en svær opvækst. En nyere undersøgelse fra CFBU har vist, at ca. 35 % af de børn, der vokser op i et udsat boligområde, er i risiko for at komme ind i en negativ udvikling mod kun 5 % på landsplan.