Dansk udtale - en undervisningsvejledning

Udgivet af: Undervisningsministeriet september 2008

Dansk udtale - en undervisningsvejledning er et arbejderedskab for undervisere i dansk som andetsprog. Sigtet med vejledningen er at styrke udtaleundervisningen på landets sprogcentre, men vejledningen er generelt anvendelig, når fokus er på dansk som andetsprog.

Vejledningen igennem kobles teori om udtale med generelle anbefalinger til udtalearbejde og udtaleundervisning.Desuden beskrives, hvordan en learners udtalefærdigheder kan kortlægges, så udtaleundervisingen kan tage det bedste afsæt.

Denne pædagogiske vejledning er en opfølgning på rapporten På vej mod en effektiv udtale fra oktober 2005, hvor undervisning og forskning på området kortlægges.

Forfatteren til Dansk udtale - en undervisningsvejledning er Katrine Kirk.

Redaktion: Gitte Østergaard Nielsen (ansv.), Katrine Kirk, Anette Honoré og Pernille Vinner.

Kontakt

Undervisningsministeriet
Gitte Østergaard Nielsen
Frederiksholms Kanal 25, 1220 København K
Tlf.: Tlf.: 33923785