På vej med sproget - arbejde, livshistorie og sproglæring

Udgivet af: Undervisningsministeriet januar 2007

På vej med sproget - arbejde, livshistorie og sproglæring har fokus på det indbyrdes samspil mellem de to læringsrum arbejdspladsen/arbejdsrummet og sprogundervisingen/undervisningsrummet.

Hensigten er at give nogle perspektiver for en arbejdspladsrettet kommunikativ undervisning for voksne udlændinge med udgangspunkt i et konkret undervisningsforløb, 'Forberedelse til SOSU', hvor danskundervisning indgår som led i SOSU-praktik og -introduktion.

Overvejelser og forslag gælder imidlertid generelt 'sprog-på-arbejde-forløb', hvor sprogundervisning og beskæftigelse kombineres.

Forfatter: Michael Svendsen Pedersen

Redaktør: Gitte Østergaard Nielsen

Kontakt

Undervisningsministeriet