Spor 3 Undervisningsvejledning

Udgivet af: Undervisningsministeriet september 1999

Spor 3 Undervisningsvejledning blev udarbejdet, da voksne udlændinge pr. 1 januar 1999 skulle tilbydes danskundervisning på et af tre spor på et sprogcenter.

Siden januar 2004 opereres der med tre danskuddannelser.

Spor 3 var undervisningstilbuddet til de højtuddannede udlændinge.

Vejledningen indeholder afsnit, som beskriver målene for sporets enkelte trin samt forslag til undervisningsaktiviteter.

Vejledningen indledes med et længere teoriafsnit om undervisningen i dansk som andetsprog.

Vejledningens forfatter er Annette Hagel-Sørensen.

Redaktion: Gitte Østergaard Nielsen (ansv.), Karen Lund og Anne Holmen.

Kontakt

Undervisningsministeriet
Gitte Østergaard Nielsen
Frederiksholms Kanal 25, 1220 København K
Tlf.: 33923785