Undervisning i andetsprogslæsning og -skrivning

Udgivet af: Undervisningsministeriet januar 2001

Undervisning i andetsprogslæsning og - skrivning er en vejledning, der er udgivet for at give sprogcentrenes undervisere inspiration til denne undervisning af voksne udlændinge.

Vejledningen består af to dele, en teoretisk del og en praktisk med en lang række forslag til opgaver til undervisningen i andetsprogslæsning og - skrivning.

Konsulent på vejledningen var audiologopæd Anna Gellert. Desuden har 30 læselærere fra forskellige voksenuddannelsesområder på en endagskonference bidraget med kommentarer, som efterfølgende blev indarbejdet.

Redaktion: Gitte Østergaard Nielsen (ansv.), Kirsten Andersen og Hanne Vedel.

Kontakt

Undervisningsministeriet
Gitte Østergaard Nielsen
Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K
Tlf.: 33923785