Undervisningsmateriale for sprogcentre til brug ved rollemodelbesøg

juni 2009
Materialet er et tilbud til lærere og vejledere på sprogcentre, som ønsker at kvalificere et rollemodelbesøg ved hjælp af opgaver og historier baseret på etniske minoritetsforældres personlige erfaringer med at komme til Danmark som voksen.

Formålet med materialet "Undervisningsmateriale for sprogcentre til brug ved rollemodelbesøg" er først og fremmest at orientere og inddrage forældre med etnisk minoritetsbaggrund i deres børns opvækst i Danmark.

Målet er at få forældregruppen til at være mere bevidste omkring deres børns skolegang, venskaber, sociale identitet og de demokratiske værdier, de unge tilegner sig i uddannelsessystemet. Formålet er også at skabe en dialog mellem forældregruppen og de unge, så forældrene får en bedre forståelse for og indsigt i den måde, deres børn tænker på.

I materialet har vi lagt vægt på følgende temaer i rollemodellernes egne beretninger: kærlighed, uddannelse, arbejde, kriminalitet, skilsmisse, venskaber, dobbeltmarginalisering, kulturmøde, generationskløft, familiemønstre i forandring, familie og vold, fremtid/drømme.

Materialets målgruppe er Danskuddannelse 3 fra modul 3, Danskuddannelse 2 fra modul 5 og Danskuddannelse 1 modul 6, men materialet kan også bruges under andre forhold, hvor man ikke behøver at være i gang med en bestemt danskuddannelse.