Vejledning om mundtlige og skriftlige modultest

Udgivet af: Undervisningsministeriet marts 2006

De tre danskuddannelser inden for danskuddannelse til voksne udlændinge er inddelt i hver seks moduler. Efter de ikke-prøvebærende moduler afholdes der en modultest.

Vejledning om mundtlige og skriftlige modultest er udarbejdet med henblik på at give sproglærere og testere på sprogcentrene et redskab til at kortlægge en udlændings dansksproglige standpunkt, så der kan ske en korrekt indplacering på danskuddannelse og modul.

Vejledningen indeholder et afsnit om mundtlig kommunikation og et afsnit om skrivning. Desuden gives der eksempler på bedømmelser på den enkelte moduler. 

Redaktion: Gitte Østergaard Nielsen (ansv.), Kirsten Andersen, Holger Hermansen og Lene Rybner.

Kontakt

Undervisningsministeriet
Gitte Østergaard Nielsen
Frederiksholms Kanal 25, 1220 København K
Tlf.: 33923785