Voksenuddannelse

 

AMU for tosprogede

 
Evalueringen fokuserer på, hvordan AMU-udbyderne arbejder med at sikre, at gruppen af tosprogede kursister får et relevant uddannelsestilbud og et tilfredsstillende udbytte af undervisningen.
Danmarks Evalueringsinstitut EVA

Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge (2009)

 
Rapporten udgør resultatet af arbejdsgruppens drøftelser, konklusioner og anbefalinger til danskuddannelse for voksne udlændinge.
Nyidanmark.dk

Spor 3 Undervisningsvejledning

 
Undervisningsministeriet