Videnscentre

 
Afdeling for Traume- og Torturoverlevere
Afdelingfor Traume- og Torturoverlevere er er en psykiatrisk afdeling i Psykiatrien i Region Syddanmark og vi tilbyder ambulant psykiatrisk udredning og behandling til traumatiserede flygtninge og indvandrere med PTSD og til danske krigsveteraner med PTSD.
Als Research
Als Research er en forsknings- og rådgivningsvirksomhed med stor erfaring og specialviden inden for integrationsområdet. Als Research gennemfører undersøgelser, rådgivning, evalueringer og kampagner for blandt andet ministerier, styrelser og kommuner.
Analyseenheden, en del af Ankestyrelsen
Analyseenheden leverer analyser på social-, børne- og integrationsområdet og indsamler løbende relevant data.
baba - Fædre For Forandring
arbejder for at styrke fædres deltagelse i børns liv
Bydelsmødre
Formålet med Bydelsmødrene er at støtte isolerede kvinder, ved at Bydelsmødrene giver den enkelte kvinde den information og den støtte, hun har brug for, så hun kan få indflydelse og træffe de beslutninger, som hun mener, er de rigtige for sig selv, sin familie og sine børn.
Cabi - bedre arbejde til flere
Cabi's hovedformål er, at indsamle systematisere og formidle viden om det rummelige arbejdsmarked, herunder om beskæftigelsesindsatsen for udsatte grupper og virksomhedernes sociale engagement.
CeFU - Center for Ungdomsforskning
CeFU bedriver forskning der inddrager unges perspektiv, og som går på tværs og i dybden af ungdomslivet. CeFU arbejder også på at bedrive tværfaglig og problemorienteret forskning, der er samfundsrelevant og kan komme unge til gavn.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp
Center for Udsatte Flygtninge er et videnscenter om traumatiserede og andre udsatte flygtninge. Centret tilbyder information, rådgivning og undervisning til fagpersoner.
CFBU - Center for Boligsocial Udvikling
Center for Boligsocial Udvikling er et videns- og rådgivningscenter, der gennemfører effektmålinger og evalueringer, foretager systematiske vidensindsamlinger og yder rådgivning til praktikere og beslutningstagere på det boligsociale område.
CFSA - Center for frivilligt socialt arbejde
Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde
Dansk Flygtningehjælp
Dansk Flygtningehjælp er en privat, humanitær organisation med mere end 50 års erfaring med at modtage og integrere flygtninge og indvandrere. I Danmark løser vi opgaver på integrationsområdet for kommuner, regioner, private virksomheder og foreninger.
De Danske Sprogcentre
Brancheforening for sprogcentrene i Danmark
DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur
DIGNITY er en selvejende, partiuafhængig organisation, der arbejder for en verden uden tortur og organiseret vold. Sundhedsstyrelsen har tildelt DIGNITY - Dansk Institut mod Tortur en særlig status som et af tre nationale centre i Danmark med speciale i behandling af særligt komplicerede traumatiserede flygtninge.
DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd
DUF er en service- og interesseorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer, hvor kerneværdierne er unge, foreningsliv og demokrati. DUF arbejder for at udvikle og forbedre rammerne for det frivillige foreningsliv og for at sætte børn og unges vilkår på den politiske dagsorden.
Etinisk Ung
Etnisk Ung yder professionel rådgivning om æresrelaterede konflikter til unge, forældre og fagfolk. Rådgivningsteamet udgør en af landets stærkeste resurser inden for det æresrelaterede område.
Foreningen Nydansker
Foreningen Nydansker arbejder for at bane vejen for nydanskere på arbejdsmarkedet og gøre mangfoldighedsledelse til et naturligt og værdsat element i dansk erhvervsliv.
Næste 1 | 2 | 3
Bliv videnscenter

Send en mail til redaktionen