Cabi - bedre arbejde til flere

Cabi's hovedformål er, at indsamle systematisere og formidle viden om det rummelige arbejdsmarked, herunder om beskæftigelsesindsatsen for udsatte grupper og virksomhedernes sociale engagement.

Cabi er en selvejende institution med egen bestyrelse under Beskæftigelsesministeriet. Cabi er et Landsdækkende netværks- og videnshus med fokus på den aktive beskæftigelsesindsats, det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement.
Cabi leverer viden til jobcentre og virksomheder indenfor centrets tematiske områder som er:

 • Sygefravær og fastholdelse
 • Indvandrere og efterkommere
 • Handicappede, fleksjobbere og førtidspensionister
 • Ledige med andre problemer end ledighed
 • Virksomhedernes sociale engagement (VSE)

Centrets medarbejdere spænder over en vifte af uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde:
Antropologer · Socialrådgivere · Systemiske konsulenter ·  Proceskonsulenter · Cand.scient.adm · Cand. Mag ·  Cand.merc · Cand.comm · Lingvist · Psykolog · Journalist.

Cabi’s produktportefølje omfatter i overskrifter:

 • Nyhedsformidling
 • Rådgivning
 • Evaluering og analyser
 • Metodeudvikling
 • Kompetenceudvikling
 • Procesfacilitering
 • Vidensformidling

Cabi retter sin virksomhed primært mod jobcentrene og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne. ”Cabi skal støtte virksomhedernes indsats for at forebygge udstødelse af medarbejdere, fastholde medarbejdere, samt for at medvirke til at indsluse udsatte grupper på arbejdsmarkedet."

Cabi's hovedmarkeder er således jobcentre og virksomheder. Cabi henvender sig i et bredere perspektiv til professionelle aktører i beskæftigelses indsatsen.

Geografisk placering og dækning

Cabi er et landsdækkende netværks- og videnshus med adresse i Århus.